Mieszkańcy współtworzą strategię rozwoju gminy

1
686

Lesznowola przygotowuje dwa ważne dla kierunków rozwoju gminy dokumenty. Przygotowana przez urząd ankieta dla mieszkańców ma dać szanse na zabranie głosu w tej sprawie wszystkim zainteresowanym mieszkańcom.

Lesznowola przygotowuje dwa dokumenty nakreślające kierunek, w którym powinna rozwijać się gmina. Dokumenty o których mowa to Strategia Rozwoju Gminy Lesznowola na lata 2022-2035 oraz Gminny Program Rewitalizacji do 2032 r. W ramach konsultacji społecznych dla obu tych dokumentów z końcem marca gmina uruchomiła ankietę internetową.

– Zebrane informacje posłużą do opracowania założeń rewitalizacji oraz wytyczenia potrzeb i oczekiwań mieszkańców w zakresie rozwoju gminy – informuje samorząd i zachęca do wypełnienia ankiety.

Czytaj także: Szatańskie skrzyżowanie w Mrokowie

Co trzeba lub warto zmienić

Ankieta jest anonimowa i liczy 37 pytań, w tym część otwartych. Mieszkańcy mogą się wypowiedzieć na temat tego jak oceniają obecny rozwój gminy, wskazać największe bolączki i najbardziej palące potrzeby m.in. w zakresie infrastruktury technicznej i społecznej. Pytania dotyczą infrastruktury drogowej, kanalizacji, oświetlenia dróg, bezpieczeństwa, zaplecza oświatowo-kulturalno-rekreacyjnego czy funkcjonowania urzędu i podległych mu jednostek. Autorzy ankiety proszą też o wskazanie obszarów o które szczególnie powinien zatroszczyć się samorząd. Ankietowani mają też wybrać sołectwo, które ich zdaniem jest najbardziej zaniedbane i wymaga rewitalizacji oraz wskazać w jakich szczególnie obszarach rozwój ten powinien nastąpić. W pytaniach otwartych można też podzielić się własnymi diagnozami problemów i pomysłami na ich rozwiązanie. Ankieta będzie aktywna do 26 kwietnia.

Z obecnie obowiązującą Strategią Rozwoju Gminy, a co za tym idzie stopniem realizacji założeń tego dokumentu, można się zapoznać w BIP gminy.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Podaj swoje imię