Dom Samopomocy prawie gotowy

395

Dom dziennego pobytu dla osób z głęboką niepełnosprawnością ma ruszyć jeszcze w tym roku w Pęcherach.

Formalnie Środowiskowy Dom Samopomocy został powołany do życia przez Radę Powiatu w ubiegłym tygodniu. Ośrodek dziennego wsparcia dla osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną czy niepełnosprawnościami sprzężonymi będzie mieścił się w rozbudowanym skrzydle Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach (dawniej Łbiskach). Pierwotnie pomoc miało tam otrzymać 30 osób. Teraz, pod koniec prac związanych z rozbudową wiadomo już, że ośrodek będzie mógł przyjąć nawet 45 niepełnosprawnych potrzebujących wsparcia.

– W tym 15 miejsc ma być przeznaczonych dla osób ze spektrum autyzmu lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi – podkreśla członek Zarządu Powiatu Ewa Lubianiec. – Środowiskowy Dom Samopomocy jest przeznaczony dla osób z głęboką niepełnosprawnością, ale oczywiście jeśli nie będzie wystarczającej liczby chętnych, to otworzymy się również na osoby, które odnajdują się na typowych Warsztatach Terapii Zajęciowej – zaznacza.

W dużej mierze pomysł utworzenia ośrodka wiąże się z potrzebą otoczenia opieką osób z niepełnosprawnością intelektualną po tym, gdy zakończą naukę w szkole specjalnej. Tak, by nie były skazane na brak jakiejkolwiek aktywności pozadomowej. Jednocześnie to też forma pomocy dla opiekunów, którzy po pierwsze mogą w tym czasie pracować, a po drugie zwyczajnie odpocząć od stałej opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Docelowo bowiem ŚDS będzie funkcjonował przez 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, w tym co najmniej przez 6 godzin dziennie prowadzone będą w 5 różnych pracowniach zajęcia z uczestnikami. Usługi, które będzie oferował Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej, będą świadczone w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów, zwłaszcza dotyczących funkcjonowania w codziennym życiu i nabywania umiejętności interpersonalnych. Ma to umożliwiać przezwyciężanie trudności życiowych za pomocą różnych form rehabilitacji, a w konsekwencji podnieść jakość życia uczestników.

Rozbudowa szkoły w Pęcherach-Łbiskach kosztowała powiat 5,6 mln złotych. Samorząd pozyskał na tę inwestycję dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 2,6 mln zł. Powiat otrzymał też ponad 312 tys. złotych dotacji na zakup wyposażenia i bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w bieżącym roku. Działalność domu pomocy musi się rozpocząć do 1 grudnia 2019. Obecnie trwają jeszcze prace wykończeniowe.

Ośrodek ma poprowadzić organizacja pozarządowa, która wygra konkurs ofert na to zadanie.