Jedyna szkoła średnia w Konstancinie uratowana!

Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Konstancinie-Jeziornie to szkoła z wieloletnią historią i tradycją.

Dokładnie 1 września 1946 roku w budynku przy ul. Mirkowskiej 39 zostało otworzone Gimnazjum Przemysłowe Mirkowskiej Fabryki Papieru, gdzie kształcono wykwalifikowanych robotników dla rozbudowującej się wtedy pobliskiej fabryki. Fabryki papieru niestety już nie ma. Jedyna szkoła średnia w Konstancinie-Jeziornie miała podzielić jej los. Ostatnie nabory do klas pierwszych zostały anulowane przez starostwo powiatowe z powodu zbyt małej liczby absolwentów gimnazjum. Mimo że szkoła jest dobrze wyposażona, a jej uczniowie mają dobre wyniki w nauce, chętnych do podjęcia edukacji w tym miejscu wciąż brakuje. Szkoła chce kształcić, chce uczyć i wychować nowe pokolenie, ale dokonanie tego bez uczniów nie jest możliwe. Z powodu braku chętnych, przyszłość jedynej publicznej szkoły średniej w Konstancinie-Jeziornie długo stała pod znakiem zapytania.
Szkołę próbowano ratować na wiele sposobów. Stworzono innowacyjne klasy o kierunkach modeling oraz moda, stylizacja i wizaż. Pomimo sporego zainteresowania, chętnych wciąż było za mało. Pomysł ten jednak nie wypalił.
Spekulacje głoszące, że szkoła średnia zostanie zamknięta, martwiły uczących tam nauczycieli, którzy wyrażali chęć dalszego kształcenia mieszkańców Konstancina i pobliskich gmin. Zasmuceni byli również absolwenci tej szkoły, ponieważ zazwyczaj miło wspominają spędzone w niej lata. Informacja o zamknięciu szkoły w Konstancinie-Jeziornie była również źle odbierana przez uczniów ostatnich klas gimnazjalnych, którzy chcieli podjąć w niej naukę.
Dziś już wiemy, że szkoła została uratowana! Nowa rada powiatu piaseczyńskiego zmieniła decyzję swoich poprzedników o zamknięciu miejsca, które niewątpliwie jest potrzebne w konstancińskiej gminie. Szkoła ponadgimnazjalna będzie nadal funkcjonować.
Powstały w niej nowe kierunki dopasowane do specyfiki miejscowego rynku pracy. Oferta kształcenia obejmuje kierunki, które związane są z uzdrowiskowym charakterem Konstancina-Jeziorny. W ofercie rekrutacji na rok 2015/16 możemy znaleźć klasę o profilu rehabilitacja, która pomoże przygotować przyszłych pracowników placówek medycznych do pracy w ośrodkach leczniczych znajdujących się na terenie uzdrowiska. Najlepsi uczniowie będą mogli starać się o staż lub pracę w renomowanych ośrodkach leczniczych, takich jak Mazowieckie Centrum Rehabilitacji ,,STOCER” , Uzdrowisko Konstancin-Zdrój czy CMP Puławska, gdzie uczniowie będą mogli przyglądać się pracy bezpośrednio w siedzibie ośrodka, a także w Fundacji Modersclub, Szpitalu Rehabilitacji Kardiologicznej i Neurologicznej i Ośrodkach Opieki, które również potrzebują wykwalifikowanych kadr. Dla absolwentów gimnazjum zainteresowanych podjęciem nauki w liceum ogólnokształcącym przygotowano trzy profile: klasę sportową (siatkówka i piłka nożna), kreacji wizerunku oraz wspomnianą już rehabilitacyjną.
Warto wspomnieć, że Uzdrowisko Konstancin-Zdrój ma swoje filie m.in. w Nałęczowie. Współpraca, którą liceum nawiązało z Uzdrowiskiem, zakłada organizację tzw. zielonej szkoły na terenie placówki w Nałęczowie.
Absolwenci gimnazjum, którzy wyrażają chęć podjęcia dalszej nauki w technikum będą mogli kształcić się w Technikum nr 1 w Zespole Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w zawodach: logistyk, spedytor oraz handlowiec. Są to zawody, na które zapotrzebowanie na rynku pracy wciąż rośnie (w 2014 roku wzrost o 15%).
Oprócz zróżnicowanej oferty kształcenia szkoła może pochwalić się odnowionym kompleksem budynków, pracowniami przedmiotowymi, salą gimnastyczną i fitness, siłownią, dogodnym położeniem, wielofunkcyjnym boiskiem „Orlik” oraz wykwalifikowaną kadrą nauczycieli. Szczegóły naboru na rok szkolny 2015/2016 można znaleźć na stronie internetowej www.zskj.pl Zespołu Szkół Władysława Reymonta. A 10 kwietnia 2015 roku o godzinie 17.00 odbędzie się dzień otwarty, podczas którego będzie można uzyskać niezbędne informacje na temat oferty edukacyjnej, programu nauczania oraz zasad rekrutacji do szkoły.

Patrycja Kobyłecka