Umowa podpisana

273

ZGK w zeszłym tygodniu zawarł umowę z wykonawcą na modernizację sieci wodno-ściekowej w Górze Kalwarii.

Zadanie będzie realizowane w ramach projektu „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Góra Kalwaria”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej.
– Inwestycja polegać będzie na przebudowie sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w centrum miasta, w szczególności wzdłuż ulic Pijarskiej, Grójeckiej, Wojska Polskiego i al. Wyzwolenia. Dzięki jej realizacji ulegnie poprawie jakość wody dostarczanej mieszkańcom i zmniejszy się awaryjność wodociągów w tym rejonie. Z kolei modernizacja wyeksploatowanej sieci kanalizacyjnej poprzez zastosowanie nowoczesnych, szczelnych kanałów poprawi stan środowiska naturalnego – informuje Urząd Miasta i Gminy.

Wykonawcą została firma Piotr Jagiełło JB System, która wykona dokumentację projektową, uzyska decyzje i pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia prac oraz przeprowadzi roboty budowlane. Wykonawca uzyska również wszelkie wymagane dokumenty konieczne do oddania zmodernizowanych instalacji do użytku.
Inwestycja za prawie 9 mln zł ma być gotowa do 30 kwietnia 2020 r.

Prace rozpoczną się, kiedy GDDKiA odda do użytku obwodnicę Góry Kalwarii, czyli w grudniu br.