Dyrektor kontra gmina – 2:0

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Zwolniona w 2015 r. ze stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 2 w Piasecznie Agnieszka Malarczyk wygrała kolejny proces z gminą.

 

Decyzję o odwołaniu jej ze stanowiska dyrektora szkoły Agnieszka Malarczyk otrzymała na początku kwietnia 2015 r. Burmistrz Zdzisław Lis podkreślał wówczas, że podjął decyzję w związku z wnioskiem Rady Pedagogicznej o odwołanie Malarczyk z pełnionej funkcji. Zdaniem burmistrza prawidłowe funkcjonowanie szkoły, zważywszy między innymi na narastający konflikt między dyrekcją a nauczycielami, było zagrożone. Ustępująca dyrektor nie zgadzała się z tą decyzją i od razu zapowiedziała wystąpienie na drogę sądową.

– Zdecydowałam, że będę walczyć o przywrócenie dobrego imienia. Tylko sąd mógł udowodnić, że odwołanie nastąpiło z naruszeniem prawa – mówi Agnieszka Malarczyk.

Niespełna rok później, 16 lutego 2016 r. , Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził nieważność zarządzenia o odwołaniu Malarczyk ze stanowiska dyrektora szkoły. Gmina złożyła skargę na tę decyzję do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który 22 listopada 2016 r. odrzucił skargę burmistrza.

– Tym samym sąd ostatecznie potwierdził nieważność zarządzenia burmistrza o odwołaniu mnie ze stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Piasecznie – wyjaśnia była dyrektor placówki.

To jednak nie była ostatnia sprawa sądowa. Malarczyk postanowiła dochodzić swoich praw również w Sądzie Pracy. Oczekiwała wypłaty utraconego dodatku funkcyjnego w związku z odwołaniem jej ze stanowiska przed upływem 5-letniej kadencji. W ubiegłym tygodniu zapadł prawomocny wyrok w tej sprawie. Gmina Piaseczno będzie musiała zapłacić byłej dyrektor „dwójki” około 50 tysięcy zł.

Po decyzji o odwołaniu Agnieszka Malarczyk skorzystała z urlopu dla poratowania zdrowia, a następnie podjęła pracę w innej szkole. Na pytanie o to, czy czuje satysfakcję z podwójnej wygranej, odpowiada:

– Trudno tu mówić o satysfakcji, walczyłam o przywrócenie dobrego imienia.

I nie wyklucza, że nie było to ostatnie postępowanie sądowe w tej sprawie.

Gmina z kolei wystąpiła do sądu o uzasadnienie wyroku.

– W ocenie działu prawnego Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno zachodzą podstawy do wniesienia skargi kasacyjnej – informuje Biuro Promocji UG. – Sąd I instancji oddalił pozew Pani Agnieszki Malarczyk, który był skierowany przeciwko Gminie i przeciwko Burmistrzowi, natomiast Sąd II instancji zmienił wyrok, uwzględniając roszczenie w stosunku do Gminy, natomiast w pozostałym zakresie apelację oddalił. Na temat szczegółów będziemy mogli się wypowiedzieć po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia do wyroku – czytamy w oświadczeniu.

Reklama

Strona społecznościowa

Reklama

Reklama