Wreszcie się doczekają

0
249

Przetarg na modernizację placu zabaw na terenie przedszkola przy ul. Oborskiej niebawem powinien się rozstrzygnąć. Prace zostaną wykonane na wiosnę.

O problemach związanych z planowanym od 2015 roku remontem placu zabaw pisaliśmy w nr 209 („Klepisko zamiast placu zabaw”). Zadanie trafiło do budżetu gminy Konstancin-Jeziorna na 2016 rok jako jeden z projektów obywatelskich. Nie doczekało się niestety realizacji, bo – jak tłumaczył nam burmistrz Kazimierz Jańczuk – postanowiono od razu zrobić duży nowoczesny plac zabaw, którego projekt z kolei nie spełniał wymogów dotyczących zachowania powierzchni biologicznie czynnej. To zmusiło więc gminę do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dzieci nadal spędzały więc czas na „klepisku”, jak o terenie placu zabaw mówią rodzice. Sierpniowy przetarg zakończył się porażką, ponieważ jedyna złożona oferta nie spełniła wymogów formalno-prawnych. W ogłoszonym 12 września kolejnym przetargu złożono aż 7 ofert.

– Mamy wystarczającą sumę pieniędzy zabezpieczoną w budżecie na 2019 rok – zapewnia burmistrz Kazimierz Jańczuk. – Trwa weryfikacja dokumentów i umowa z wybranym wykonawcą powinna zostać niebawem podpisana.

Najniższa oferta opiewa na 468 tys. złotych. W sumie na to zadanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej przeznaczono 550 tys. na rok bieżący oraz 550 tys. na rok przyszły. Prace miałyby ruszyć wiosną i zakończyć się do 30 kwietnia. Przetarg ogłoszono już teraz, by wykonawca miał czas na zamówienie odpowiednich urządzeń.