Urzędy prawie zamknięte

0
338

Urzędy gmin i powiatu oraz podległych im jednostek ograniczają do minimum bezpośrednią obsługę interesantów.

Wszystkie urzędy apelują o załatwianie spraw drogą elektroniczną lub telefonicznie.

W urzędach gmin w Lesznowoli, Piasecznie i Górze Kalwarii jeśli sprawa jest pilna i wymaga bezpośredniego stawienia się w urzędzie konieczne jest wcześniejsze umówienie się telefonicznie. W Konstancinie-Jeziornie oraz Prażmowie interesanci mogą się kontaktować z urzędnikami tylko za pośrednictwem kancelarii. Ograniczenia w przyjmowaniu interesantów podjęły również jednostki podległe urzędom – przedsiębiorstwa komunalne, straże miejskie, ośrodki pomocy społecznej. W Piasecznie i Lesznowoli nie działa okienko kasowe – należności należy regulować przelewem lub na poczcie.

W starostwie powiatowym w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14 działa Punkt Paszportowy oraz jedno stanowisko podawcze. Do budynku wpuszczane są tylko 3 osoby jednocześnie. Podobnie w Wydziale Geodezji i Katastru przy ul. Czajewicza 20 oraz Wydziale Komunikacji i Transportu przy ul. Czajewicza 2/4. W obu przypadkach konieczna jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna. Wszystkie filie terenowe wydziałów starostwa są zamknięte. (Więcej: https://www.przegladpiaseczynski.pl/aktualnosci/powiat-zawiesza-osobista-obsluge-interesantow/).

Szczegółowe informacje z numerami telefonów dostępne są na stronach internetowych urzędów.