Rowerzyści i piesi uprzywilejowani

0
272

Istniejące przy głównej ulicy miasta fragmenty dróg dla rowerów mają szansę połączyć się w sieć. Wymaga to jednak dodatkowych zmian w centrum Piaseczna.

Na razie na ul. Kościuszki mamy fragment pasa rowerowego na wysokości Skweru Kisiela oraz ścieżkę od ul. Sienkiewicza do ronda Solidarności. Ostatnio Gmina zbudowała (lub jest w trakcie budowy) nowe ścieżki, które mają stworzyć powiązaną ze sobą sieć połączeń rowerowych. Budowa i oznakowanie dróg rowerowych odbywa się w ramach projektu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, który wciąż ma szanse na unijne dofinansowanie. Obecnie w Żabieńcu na ul. Głównej budowany jest ciąg pieszo-rowerowy na odcinku od ul. Głównej do mostu na rzece Zielonej. Wkrótce ogłoszony zostanie przetarg na budowę ciągów pieszo-rowerowych na ul. Powstańców Warszawy i fragmentach ul. Energetycznej. Natomiast na ostatnim etapie projektowym są drogi rowerowe na ul. Puławskiej i Kościuszki oraz Kilińskiego, Sierakowskiego i Warszawskiej.

Potrzeba zmian

Ponieważ wydzielenie pasów dla rowerów wiąże się z dużymi zmianami na tych ulicach, Gmina chce jednocześnie wprowadzić zmiany w wyglądzie i funkcjonowaniu dróg przecinających centrum miasta. Zmiany mają dotyczyć chodników, ulic, ścieżek rowerowych i parkingów. Będzie to kolejny etap zmian w centrum, po modernizacji dwóch głównych placów i pierwszej części prac wzdłuż ulicy Kościuszki.

Władze gminy przygotowały dwie koncepcje zagospodarowania ulicy Puławskiej

Pas rowerowy miałby zaczynać się na wysokości ulicy Kusocińskiego i zapewnić bezpieczny przejazd aż do istniejącej ścieżki rowerowej przy cmentarzu parafialnym w Piasecznie. W przeciwnym kierunku ścieżka będzie poprowadzona przez ul. Wschodnią i dalej Kilińskiego, Sierakowskiego, Warszawską do Placu Piłsudskiego. Dalej w kierunku północnym ścieżka ma być poprowadzona kontrapasem na ul. Puławskiej, aż do ul. Kusocińskiego.

Puławska przyjazna pieszym

Władze gminy przygotowały dwie koncepcje zagospodarowania ulicy Puławskiej. Jedna z nich zakłada wykonanie szerokiego, komfortowego chodnika, oddzielonego pasem zieleni i małą architekturą od ścieżki rowerowej. Takie rozwiązanie wiązałoby się ze zmniejszeniem liczby miejsc parkingowych wzdłuż ulicy, bowiem byłyby one wyznaczone jako miejsca równoległe. Drugie rozwiązanie zakłada węższy chodnik przylegający do ścieżki rowerowej, bez pasa zieleni i z większą liczbą skośnych miejsc parkingowych.

Oba te warianty mają być już wkrótce udostępnione mieszkańcom na stronie internetowej Urzędu Gminy. Ewentualne uwagi i komentarze mieszkańców mogą być wzięte pod uwagę przy podjęciu ostatecznej decyzji o wyborze wariantu.

Warto zauważyć, że zgodnie z wnioskiem przedsiębiorców prowadzących działalność wzdłuż ulicy Puławskiej, miejsca parkingowe zostaną objęte strefą płatnego parkowania. Niewykluczone więc, że znalezienie wolnych miejsc, nawet przy ich mniejszej liczbie, będzie łatwiejsze niż obecnie.

Płatny parking przy urzędzie

Propozycja rozszerzenia strefy płatnego parkowania ma trafić do Rady Miejskiej jeszcze w marcu br. Oprócz m.in. ul. Puławskiej, strefą płatnego parkowania planuje się też objąć parking między Urzędem Gminy a Parkiem Miejskim. Dane z czujników zamontowanych na parkingu pokazują bowiem wyraźnie, że miejsca te są zajmowane na wiele godzin. Większa rotacja miejsc parkingowych sprzyja handlowcom oraz mieszkańcom, którzy chcą załatwić swoje sprawy w centrum miasta. Jak się dowiedzieliśmy nieoficjalnie, w przyszłości Gmina chciałaby również powiększyć parking między siedzibami sądu i Komendy Powiatowej Policji.

Kiedy zmiany miałyby zostać wprowadzone w życie, na razie nie wiadomo.