Powiat pomija Tarczyn?

243

Kolejny plan powiatowego budżetu pomija inwestycje w gminie Tarczyn. Sytuacja ta oburza reprezentującą Tarczyn radną Joannę Pająkiewicz.

Wśród 52 inwestycji, na które powiat zamierza wydać w 2016 roku, blisko 20 mln złotych znalazła się tylko jedna dotycząca gminy Tarczyn – projekt przebudowy drogi biegnącej przez Kotorydz za 80 tys. złotych. Poprzednio powiat uwzględnił Tarczyn w budżecie na rok… 2010. Analiza budżetów z ostatnich kilku lat wyraźnie pokazuje, że najwięcej powiat inwestuje w Piasecznie, Lesznowoli i Konstancinie-Jeziornej, nieco mniej w Górze Kalwarii, za to Prażmów i Tarczyn są raczej pomijane.
Z takim traktowaniem swojej gminy nie może się pogodzić radna Joanna Pająkiewicz.
– Dlaczego potrzeby gminy Tarczyn w zakresie utrzymania dróg powiatowych w odróżnieniu od innych gmin nie zostały uwzględnione i zabezpieczone w budżecie powiatu na rok 2016? – pyta zarząd w interpelacji.
Zapytany przez nas o te dysproporcje wicestarosta Arkadiusz Strzyżewski wyjaśnił, że plany inwestycyjne powstają w oparciu o analizę bieżącej sytuacji.
– Monitorujemy stan dróg w powiecie i na tej podstawie podejmujemy decyzję o tym, gdzie inwestycje są najpilniej potrzebne – wyjaśnia. W związku z tym, że pieniędzy w budżecie jest niewiele, starostwo jest w stanie w ciągu roku wykonać tylko kilka takich zadań. Strzyżewski podkreśla też, że poza zadaniami inwestycyjnymi prowadzone są w wielu miejscach drogowe prace remontowe, których budżet szczegółowo nie wymienia.