Pomnik na 350-lecie

280

Czy biskup Wierzbowski doczeka się w Górze Kalwarii pomnika? O to będzie się starał powołany właśnie Społeczny Komitet na rzecz Budowy Pomnika Biskupa Stefana Wierzbowskiego.

Góra Kalwaria otrzymała prawa miejskie w 1670 r. Jej założycielem był biskup poznański Stefan Wierzbowski. To on z rycerskiej wsi Góra uczynił niezwykłe miasto Nową Jerozolimę, na planie krzyża, w tzw. systemie dróg kalwaryjskich, tak aby można odprawiać nabożeństwa pasyjne. Wytyczono je na podstawie średniowiecznych planów Jerozolimy.

Pomysłodawcą budowy pomnika jest Towarzystwo Miłośników Góry Kalwarii i Czerska. Powstał Społeczny Komitet na rzecz Budowy Pomnika Biskupa Stefana Wierzbowskiego, który ma wybrać lokalizację, koncepcję artystyczną, będzie też odpowiedzialny za zbiórkę funduszy, tak aby pomnik mógł powstać w 2020 roku – czyli w 350. rocznicę nadania praw miejskich.

– Byłbym szczęśliwy, gdyby w tę szczytną inicjatywę mogło się włączyć jak największe grono mieszkańców – mówi burmistrz Góry Kalwarii Arkadiusz Strzyżewski. – Dlatego proponuję publiczną zbiórkę nie tylko funduszy, ale także metali kolorowych, z których później pomnik będzie wykonany. Każdy posiada w swoim domu niepotrzebne już klucze czy kłódki lub inne metalowe przedmioty – dodaje Arkadiusz Strzyżewski.

Burmistrz zapowiedział, że odda na ten cel kilkadziesiąt medali, które zdobył podczas imprez biegowych.

Podczas pierwszego spotkania Komitetu na rzecz Budowy Pomnika Biskupa Stefana Wierzbowskiego. zaproponowano wstępną lokalizacje pomnika. Miałby on stanąć na rynku, w pobliżu ratusza. Biskup miałby być zwrócony w stronę kościoła Na Górce, który stanowi środek krzyża tworzonego przez główne ulice miasta.