Polski Ład a wynagrodzenia pracowników

0
458

Od 1 stycznia 2021 roku weszły w życie nowe przepisy w ramach Polskiego Ładu, które zmieniają zasady w obliczaniu wynagrodzeń w 2022 roku. Oznacza to, że wynagrodzenie wypłacane w już w styczniu zostanie objęte nowym sposobem naliczania.

Główne zmiany dotyczą: Zwiększenia wynagrodzenia minimalnego do 3 010,00 zł brutto.

Kwota wolna od podatku wzrasta do 30 000 zł, tym samym od 2022 roku kwota zmniejszająca podatek będzie wynosić 30 000 x 17%= 5100 zł czyli 5100 x 1/12 = 425 zł – jest to miesięczna kwota zmniejszająca podatek. Z kwoty tej korzystają pracownicy, którzy złożyli druk PIT-2. Oświadczenie to upoważnia pracodawcę do pomniejszania zaliczek na PIT o kwotę zmniejszającą podatek dochodowy od osób fizycznych. Zasadniczo składa się je z chwilą rozpoczęcia zatrudnienia tj. przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia i obowiązuje ono do odwołania przez pracownika. Każdy pracownik po poinformowaniu przez pracodawcę musi podjąć decyzję czy chce z tej kwoty korzystać. Uwaga, jeśli ulga ta będzie zastosowana, a pracownik jednocześnie otrzymuje uposażenie  emerytalne i łączna kwota przychodów rocznie przekroczy w PIT 30 tys. zł to w zeznaniu rocznym za 2022 rok będzie konieczna dopłata podatku nawet w wysokości 5100 zł.

Koszty uzyskania przychodu pozostają na poziomach niezmienionych
– 250 zł koszty podstawowe
– 300 zł koszty podwyższone, dla osób których miejsce zamieszkania znajduje się poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy. Podwyższone koszty pracodawca stosuje wtedy, kiedy pracownik złoży oświadczenie (jeśli takie już składał, to ono nadal obowiązuje).

Zmiana wysokości limitu drugiego progu podatkowego. Próg podatkowy wzrasta z 85 528 zł do 120 000 zł. Podwyższenie granicy pierwszego progu oznacza, że w miesiącach kiedy dochód uzyskany nie przekroczy 120 000 zł zostanie pobrana zaliczka podatkowa w wysokości 17 % dochodu uzyskanego w danym miesiącu. W miesiącach następujących po miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie pierwszego progu podatkowego – 32% dochodu w danym miesiącu.

Ulga dla klasy średniej – ustawodawca zabierając możliwość odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej (7,75%) od podatku dochodowego w roku 2022 wprowadza tą ulgę, która ma rekompensować negatywne skutki tej zmiany.
Z ulgi skorzystają tylko pracownicy, których miesięczny przychód wyniesie od 5701 zł do 11 141 zł. Jeżeli pracownik przewiduje, że przekroczy tę kwotę może złożyć oświadczenie o rezygnacji z tej ulgi.

Ulga „Rodzina 4+”. Ulga ta kierowana jest do pracowników, którzy posiadają co najmniej 4 dzieci. Roczny limit ulgi to 85 528 zł. Stan cywilny podatnika nie ma znaczenia, z ulgi może skorzystać samotny rodzic, czy rodzice żyjący w związku partnerskim.

Ulga dla pracujących emerytów, kierowana jest do podatników, którzy osiągają przychody z pracy, tj. ze stosunku służbowego, stosunku pracy, umów zlecenia, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy. Seniorzy, którzy mimo osiągnięcia uprawnień do emerytury, rezygnują z jej pobierania i będą nadal aktywni zawodowo mogą korzystać z tej ulgi, Warunkiem zastosowania zwolnienia przez płatnika jest uzyskanie pisemnego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Więcej informacji: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-nowy-polski-lad-jak-wyliczyc-wynagrodzenie-dla-pracownikow
https://www.gov.pl/web/kas/polski-lad-wsparciem-dla-pracownikow-i-rodzin
https://www.infor.pl/kalkulatory/wynagrodzen-polski-lad.html?fobosId=FOB0000000000005289391

Czytaj również: Polski Ład a podatki w 2022 roku

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Podaj swoje imię