Nowy prezes ZGK

335

Na początku roku burmistrz powołał nową radę nadzorczą Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górze Kalwarii. W piątek rada odwołała z funkcji prezesa Jerzego Pełkę.

Jerzy Pełka pełnił funkcję prezesa ZGK od 2011 roku. Uzasadnienie odwołania ma pozostać tajemnicą spółki.

Rada nadzorcza, w której skład wchodzą przewodniczący Paweł Wojciechowski, Grzegorz Wasilewski, Michał Rosa oraz Roman Bugaj, na nowego prezesa wybrała Romana Bugaja. Bugaj zrezygnował z zasiadania w radzie spółki.

Roman Bugaj był wieloletnim rzecznikiem prasowym Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie. Pełnił także funkcje kierownicze w dużych spółkach.