Wójt Lesznowoli pozostanie w areszcie?

0
3567

Prokurator wnioskuje o zatrzymanie Marii Jolanty B.-W. na trzy miesiące.

Wójt Lesznowoli została zatrzymana wczoraj rano przez funkcjonariuszy CBA. To wynik prowadzonego od 2017 roku przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w Gminie Lesznowola.

– W toku prowadzonych czynności zgromadzono materiał wskazujący na możliwe nieprawidłowości przy gospodarowaniu nieruchomościami na terenie gminy poprzez zawarcie w 2013 r. i 2014 r. umów dzierżawy z naruszeniem wymogów formalnych opisanych w ustawie o gospodarce nieruchomościami – czytamy w komunikacie Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Po kilkugodzinnym pobycie w urzędzie w towarzystwie funkcjonariuszy CBA zatrzymana została doprowadzona do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie prokurator przedstawił jej 6 zarzutów popełniania przestępstw. Maria Jolanta B.-W. usłyszała zarzut karalnej niegospodarności i wyrządzenia zarządzanej przez nią gminie szkody majątkowej w wielkich rozmiarach (ponad 1,3 mln zł) oraz przekroczenia uprawnień służbowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych przez podmioty na rzecz których wydawano niekorzystne, z punktu widzenia interesów gminy, decyzje podatkowe. W tym ostatnim przypadku zarzuty dotyczą wydania kilkunastu  niezasadnych decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych na łączną kwotę ponad 2,5 mln zł na rzecz spółek działających na terenie gminy.

– Podejrzana nie przyznała się do stawianych jej zarzutów, złożyła krótkie wyjaśniania, odmówiła odpowiedzi na pytania prokuratora – poinformował nasz rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Łukasz Łapczyński. – Po zakończeniu czynności procesowych prokurator skierował do Sądu wniosek o zastosowanie wobec podejrzanej środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Posiedzenie Sądu odbędzie się jutro – dodaje.

Zarzucane podejrzanej przestępstwa zagrożone są karami 10 lat pozbawienia wolności.