500+ od kwietnia?

0
536

Od 1 kwietnia 2016 roku rodziny będą mogły w swoich gminach rozpocząć składanie wniosków o świadczenia w ramach programu „Rodzina 500 plus”. Gminy w 2016 roku mają dostać 2% kwoty przeznaczonej na wypłatę świadczeń.

Jak podaje Polska Agencja Prasowa w czwartek 28 stycznia przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk poinformował, że Komitet przyjął projekt ustawy wprowadzającej program „Rodzina 500 plus”.

Kryteria

Szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska przekazała, że po uzgodnieniach i konsultacjach społecznych kluczowe założenia programu 500+ nie zostały zmienione. Jest to przede wszystkim kryterium dochodowe, na pierwsze dziecko – 800 zł na osobę oraz 1200 zł w przypadku, kiedy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne. Z kolei na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie wysokość dochodu nie ma znaczenia. Zapewniła również, że rodziny zastępcze spokrewnione i niespokrewnione również otrzymają świadczenie. 500 złotych na dziecko ma być wypłacane raz w miesiącu do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.
Gminy w 2016 roku otrzymają 2% prowizji, a w kolejnych latach 1,5% na zadanie zlecone, jakim jest wypłata przez samorządy świadczenia z kluczowego programu obecnego rządu. Rafalska dodała także, że świadczenie jest stosunkowo wysokie, a znaczna część osób będzie uprawniona bez sprawdzania ich dochodu, a więc złożoność tej procedury nie jest duża.
Pieniądze mają trafić do samorządów tydzień po publikacji ustawy.

Wypłaty

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Bartosz Marczuk zapowiedział, że w pierwszym okresie wypłaty świadczeń rodzice będą mieli 3 miesiące na złożenie wniosków. Dostaną oni wyrównanie świadczeń od 1 kwietnia.
Marczuk wyjaśnił także kwestię ewentualnego marnotrawienia pieniędzy przez opiekunów. Gminy w uzasadnionych przypadkach będą miały możliwość zamiast wypłacenia świadczenia, udzielenia pomocy dziecku w formie rzeczowej lub wykupienia usług np. zapłacić czesne lub wykupić dla dziecka kolonie.
Rafalska dodaje:
– Samorządy mają miesiąc do przygotowania się do wypłat. Jeżeli ustawa będzie przyjęta w lutym, marzec będzie okresem vacatio legis, a wypłaty z początkiem następnego kwartału, czyli od kwietnia. Rzeczywiście uprawnionych jest bardzo dużo. W związku z tym możemy składać wnioski do 30 czerwca.

Wątpliwości

Również w czwartek Ministerstwo Finansów ogłosiło, że nie może pozytywnie zaopiniować projektu programu 500+, ponieważ planowane wydatki wynoszą 17,272 mld zł, tymczasem w budżecie zaplanowano środki w wysokości 17,055 mld zł. Uznało także, że część rodziców może zrezygnować z pracy z uwagi na zwiększenie „transferów pieniężnych do rodzin”.
Henryk Kowalczyk tego samego dnia powiedział, że środki finansowe na realizację projektu zostały zabezpieczone, a wszelkie uwagi zgłoszone do projektu zostały rozstrzygnięte. Dodał również:
– Tak naprawdę my też nie do końca wiemy, ile osób się pojawi. To są osoby w różnych miejscach, z różnymi dochodami. Część tych bogatszych mówiła, że nie złoży wniosku.

Źródło PAP

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Podaj swoje imię