Zbudują światła na Chyliczkowskiej

Podczas sesji specjalnej radni dołożą brakujące środki na budowę sygnalizacji na ul. Chyliczkowskiej, która wkrótce stanie się dwukierunkowa.

 

W ogłoszonym przez gminę przetargu na budowę sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Chyliczkowskiej z ul. Warszawską oraz z ul. Puławską złożono tylko jedną ofertę opiewającą na 575 tys. złotych. Gmina zabezpieczyła na to zadanie środki w wysokości pół miliona złotych. Przebudowa skrzyżowania ul. Chyliczkowskiej z ul. Armii Krajowej ma się zakończyć wraz sierpniem. Co za tym idzie, jednokierunkowy obecnie odcinek ul. Chyliczkowskiej ponownie stanie się drogą dwukierunkową. Pozostało zatem niewiele czasu na dostosowanie ruchu na dochodzących doń drogach gminnych. Aby móc pozytywnie rozstrzygnąć przetarg, burmistrz potrzebuje zgody rady na wyasygnowanie dodatkowych 80 tys. złotych na ten cel.  Kolejna sesja rady gminy planowana jest dopiero na 29 sierpnia, zwołano więc sesję specjalną na 18 lipca. Najprawdopodobniej radni dołożą brakujące środki, sygnalizacja zostanie zbudowana i po wakacjach czeka nas rewolucja w organizacji ruchu w tej części miasta.