Zadbają o Górki Szymona

1000

Trwają prace rekultywacyjne na terenie Górek Szymona. Gmina zabezpieczy wydmy i stworzy ścieżkę dydaktyczną.

W sierpniu rozpoczęły się prace związane z kolejnym etapem rewitalizacji ulubionego terenu wypoczynkowego mieszkańców Piaseczna. Na terenie parku przyrodniczo-krajobrazowego położonego w Zalesiu Dolnym podjęte zostały działania, które mają na celu między innymi rekultywację szaty roślinnej.

Teren rekreacyjny skoncentrowany jest obok naturalnych wydm śródlądowych, które są unikatowe nie tylko w skali kraju, ale także Europy. W związku z tym podlega specjalnej ochronie jako specyficzny obszar przyrodniczy. Występująca tu roślinność to głównie murawy napiaskowe i częściowo dywanowe – czyli zbiorowiska roślinne składające się z niskich traw, bylin i mchów.

Głównym celem ochrony Górek Szymona jest zachowanie krajobrazu naturalnego, ze względu na jego walory widokowe i estetyczne. W ramach zaplanowanych prac wydmy zostaną zabezpieczone za pomocą maty przeciwerozyjnej, która podtrzymuje humus i rośliny do czasu ich właściwego ukorzenienia się. Rekultywacji poddana zostanie także szata roślinna na jednym ze zboczy wydmy. Usunięte zostaną niepożądane, obce gatunki roślin, które niszczą naturalne siedlisko gatunków występujących na tego typu terenach.

W ramach tego zadania przygotowana zostanie również ścieżka dydaktyczna. – Mieszkańcy naszej gminy oraz turyści będą mogli poznać przyrodę dzięki 16 tablicom edukacyjnym. Tablice dotyczyć będą mieszkańców lasu: zwierząt, gadów, owadów, ptaków, a także gatunków drzew – informuje Biuro Promocji UG. – Znajdą się na nich również informacje na temat wydm śródlądowych, takich jak te występujące na Górkach Szymona, a także informacje dotyczące środowiska wodnego.

Prace powinny się zakończyć w październiku.