Wolne miejsca dla niepełnosprawnych

64

Środowiskowy Dom Samopomocy w Pęcherach dla osób niepełnosprawnych już działa. Są jeszcze wolne miejsca.

Placówka jest przeznaczona dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Aby się do niej zakwalifikować, trzeba mieć orzeczenie o takiej niepełnosprawności. Powiat zlecił prowadzenie ŚDS Katolickiemu Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, które wygrało konkurs na realizację tego zadania. Jest to ta sama organizacja, która prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piasecznie i Górze Kalwarii.

– Mamy 15 miejsc dla osób ze sprzężeniami i autyzmem. Pozostałe 30 jest przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w pozostałych stopniach, od lekkiego do znacznego – mówi Justyna Kacperska, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęcherach KSN AW. – Zajęcia są dostosowywane do poziomu uczestników, tak żeby każdy miał odpowiednie do jego potrzeb i możliwości.

Ośrodek jest finansowany ze środków od wojewody i uczęszczanie do niego nie wpływa na wysokość otrzymywanej renty. Rodziny niepełnosprawnych płacą w zależności od dochodów na członka rodziny, do 5% dochodu na osobę. Ale tylko w wypadku trzykrotnego przekroczenia kryterium dochodowego ustalonego na dany rok. W przypadku ciężkiej sytuacji finansowej możliwe jest całkowite lub częściowe zwolnienie z opłaty. W tej chwili do ŚDS jest zapisanych dziewięć osób. Kolejne cztery są w toku kwalifikowania do przyjęcia. Ich dokumenty trafiły do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie są procedowane. Jest więc jeszcze dużo wolnych miejsc.

– Z reguły tak jest, że nowe placówki tego typu na początku mają wolne miejsca przez kilka miesięcy, a potem szybko się zapełniają. Czekamy na nowych uczestników, ale odradzamy zwlekanie – dodaje Justyna Kacperska. – Zainteresowanie jest coraz większe i pojawiają się nowi potencjalni chętni. Żeby się zapisać, trzeba się udać do Ośrodka Pomocy Społecznej w naszej gminie. Najlepiej już z uzupełnionymi dokumentami, w tym zaświadczeniami lekarskimi, które można pobrać ze strony starostwa. Co ważne, osoby uczęszczające jeszcze do szkoły będą mogły zapisać się do nas dopiero w czerwcu, kiedy będą kończyć edukację.

ŚDS poszukuje wolontariuszy. Można zgłaszać się w tej sprawie drogą mailową, pisząc na adres: