WAŻNE – komunikat szpitala św. Anny w Piasecznie

0
240

Poniżej zamieszczamy informację szpitala św. Anny przy ul. Mickiewicza w Piasecznie dotyczącą zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2).

 Jeżeli pacjent podejrzewa u siebie zakażenie koronawirusem, najpierw kontaktuje się z infolinią a następnie udaje się do szpitala zakaźnego lub szpitala wskazanego przez sanepid.

Pacjent z podejrzeniem zakażenia koronawirusem nie powinien zgłaszać się bezpośrednio na izbę przyjęć szpitala w Piasecznie bez wcześniejszego kontaktu z sanepidem. Szpital św. Anny nie jest na liście podmiotów na które nałożono stan podwyższonej gotowości do przyjmowania pacjentów z podejrzeniem zakażenia koronawirusem (SARS-CoV-2).

INFOLINIA

Tel. 609-299-647

Całodobowy numer alarmowy do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piasecznie

Tel. 800-190-590

Całodobowy numer uruchomiony przez Narodowy Fundusz Zdrowia

 Ponadto informacje dotyczące zakażeń koronawirusem oraz postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia, jak również zaleceń dla osób udających się lub powracających z terenów występowania koronawirusa – SARS-CoV-2 dostępne są na następujących stronach internetowych:

Informację można uzyskać również drogą mailową wysyłając wiadomość na adres: 

Szpital św. Anny w Piasecznie informuje, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, związaną z koronawirusem (SARS-CoV-2), podjął niezbędne kroki aby zapewnić najwyższy stopień bezpieczeństwa pacjentkom udającym się do porodu oraz na planowe przyjęcie do oddziału ginekologiczno-położniczego.

W tym celu izba przyjęć dla ww. pacjentek została przeniesione do budynku C szpitala, który zlokalizowany jest od strony parkingu. Wejście do nowej izby przyjęć oddziału gin-poł jest oznaczone tablicą informacyjną „Budynek C”.

Informujemy również, że ze względu na bezpieczeństwo pacjentów wstrzymujemy możliwość porodu rodzinnego.   

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 661 300 637.