W Wólce bez zmian

71

KAS kontynuuje działania w Wólce Kosowskiej, które owocują zajęciem nielegalnego towaru o dużej wartości.

O pierwszej dużej kontroli funkcjonariuszy Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego pisaliśmy w grudniu. Zaczęła się ona 1 grudnia 2017 r. Miała tak ogromną skalę, że część handlarzy w ogóle zamknęła swoje boksy („Wólka Kosowska na urlopie” PP z dn. 13.12.2017 r.).

Trudno uznać, że kontrola się zakończyła. Samochody Służby Celno-Skarbowej widać tam praktycznie cały czas. Co chwila także Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wydaje komunikaty o kolejnych zajęciach towaru oraz zatrzymaniach handlarzy nielegalnym towarem.

– W ostatniej nocnej akcji na terenie bazaru w Wólce Kosowskiej, funkcjonariusze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego, zabezpieczyli artykuły z podrobionymi, zastrzeżonymi przez producentów znakami towarowymi. Były one oferowane do sprzedaży na sześćdziesięciu skontrolowanych stoiskach – informuje KAS. – Kontrola celno-skarbowa objęła także samochody, w których znajdował się towar bez wymaganych dokumentów potwierdzających legalność jego pochodzenia.

W wyniku tych działań funkcjonariusze zajęli towar niewiadomego pochodzenia o szacunkowej wartości ok. 12 mln zł. Wszczęto 14 spraw karnych, a także zatrzymano cztery osoby, trzech obywateli Pakistanu oraz jednego obywatela Indii. Jedna z nich posługiwała się fałszywym paszportem.

– Działania na terenie krajowych bazarów i targowisk są prowadzone systematycznie i będą kontynuowane, ponieważ istotnie ograniczają bezkarne wprowadzanie nielegalnych, wadliwych, często szkodliwych dla zdrowia produktów. Jesteśmy przekonani, że tego typu działania są jednym z ważniejszych narzędzi ograniczających szarą strefę, co w efekcie działa na korzyść uczciwych przedsiębiorców – mówi Pełnomocnik Szefa Krajowej Administracji Skarbowej ds. zwalczania szarej strefy na krajowych targowiskach i bazarach Marcin Kopczyk.

Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy prowadzi w tej sprawie postępowanie. Zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące wprowadzania do obrotu towarów z podrobionymi znakami towarowymi. Grozi im do 5 lat pozbawienia wolności.