W którą stronę popłynie Ośrodek Wisła?

331

Trzeci sezon nowej odsłony Ośrodka Wisła właśnie się rozkręca. Czy w przyszłym roku czeka nas rozkwit, stagnacja czy zupełna zmiana w Zalesiu Górnym przekonamy się prawdopodobnie pod koniec lata.

Z końcem roku kończy się bowiem trzyletni okres dzierżawy Ośrodka Wisła obecnemu zarządcy tego terenu. Zapytaliśmy więc dzierżawców, czy są zainteresowani przedłużeniem umowy z powiatem. Piotr Zabierzowski przyznaje, że współpraca z nowym Zarządem układa się dobrze, ośrodek doskonale funkcjonuje i oczywiście są zainteresowani kontynuacją swojej działalności na terenie Zalesia Górnego. Nie ukrywa, że podobnie jak przed przystąpieniem do pierwszej umowy z powiatem dzierżawcy są najbardziej zainteresowani dłuższym okresem dzierżawy, co pozwoliłoby im podjąć poważniejsze kroki inwestycyjne na tym terenie.
– W przypadku dłuższego okresu dzierżawy w pierwszej kolejności wyremontowalibyśmy basen i domki. Chcielibyśmy też utworzyć na terenie Ośrodka kemping – wylicza Piotr Zabierzowski.
Zanim wiosną 2014 roku trzej miłośnicy surfingu nie zaczęli realizować na terenie Ośrodka swojej wizji, ta wypoczynkowa perełka naszego terenu przez lata niszczała. Powiat bowiem nie mógł się zdecydować, w jaką stronę powinien się ten teren rozwijać, dodatkowo trwały spory na linii powiat-gmina w kwestii zmiany zapisów miejscowego planu zagospodarowania, a kwitnący w latach sześćdziesiątych ośrodek rdzewiał lub butwiał, w zależności od materiału, z jakiego wykonano obecne w nim atrakcje. Nowi dzierżawcy przede wszystkim chcieli wykorzystać obecny tu staw do postawienia instalacji do wake’a, czyli pływania na desce na specjalnym wyciągu. Oprócz tego jednak ożywili cały obszar nad brzegiem, w sezonie organizują różne imprezy, a na aktywny wypoczynek w Zalesiu Górnym ściągają tłumy nie tylko z okolic. Od początku nie ukrywali, że chcieliby ożywić większy obszar ośrodka i zainwestować większe pieniądze, do tego jednak niezbędny jest dłuższy okres dzierżawy. Czy są na to szanse przy kolejnej umowie?
– Spotkaliśmy się z obecnymi gospodarzami tego terenu, niemniej jednak będziemy ogłaszać przetarg na dzierżawę gruntów, wód i obiektów, więc wszelkie spotkania służą jedynie przedstawieniu nam pomysłów i nie są wiążące – zaznacza członek Zarządu Powiatu Ksawery Gut. Przyznaje, że na razie zarząd zastanawia się nad modelem dzierżawy. Brana jest pod uwagę również opcja podzielenia terenu i dzierżawienia go różnym podmiotom.
– Rozważamy też przeprowadzenie modernizacji obiektów kubaturowych i dopiero ich wydzierżawienie – dodaje Gut. – Chcemy, żeby jakość tam świadczonych usług była wyższa i nie było obiektów tymczasowych. Dlatego w zależności od przyjętego rozwiązania będziemy wnioskować do Rady o wyrażenie zgody na dzierżawę dłuższą min. 10 lat.
Jak poinformował nas Piotr Zabierzowski powiat zadeklarował przedstawienie warunków dzierżawy jeszcze w wakacje. Sam przetarg natomiast zapewne odbędzie się jesienią.