Urzędy będą pracować zdalnie?

0
963

Część urzędów już ograniczyła kontakt z interesantami. Decyzję o pracy zdalnej urzędników mają podjąć ich kierownicy.

Wczoraj późnym wieczorem ukazało się rozporządzenie dotyczące zapowiadanego przez premiera w ubiegły piątek rozporządzenia dotyczącego przejścia urzędników administracji publicznej na pracę zdalną. Uzgodniono, że wszystkie urzędy administracji państwowej i samorządowej przechodzą od wtorku, 3 listopada na pracę zdalną.

Do dnia 4 grudnia 2020 r. w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym kierownicy urzędów administracji publicznej, dyrektorzy generalni urzędów lub kierujący jednostką organizacyjną polecają pracownikom wykonywanie pracy zdalnej, z wyjątkiem jednostek organizacyjnych sądów i prokuratury – napisano w rozporządzeniu. Dodano, że od tej zasady mogą być wyjątki i kierownicy urzędów mogą wyłączyć z pracy zdalnej pracowników wykonujących „zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom lub inne zadania niezbędne ze względu na przepisy prawa lub potrzeby urzędu lub jednostki, jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej”.

Kontakt z urzędem

Część urzędów już w ubiegłym tygodniu ograniczyła kontakt z interesantami. W związku z rozporządzeniem prawdopodobnie 3 listopada kierownictwa poszczególnych urzędów podejmą decyzje dotyczące organizacji pracy i być może ograniczą kontakt z interesantami do niezbędnego minimum jak to miało miejsce wiosną. Warto śledzić bieżące informacje na stronach internetowych gmin i powiatu.

Lesznowola

Urząd Gminy w Lesznowoli zawiesił bezpośrednią obsługę interesantów 26 października, w związku z przypadkami zakażeń wśród urzędników. Bezpośredni kontakt z urzędem jest możliwy w przypadku spraw pilnych z zakresu:

  • rejestracji stanu cywilnego,
  • ewidencji ludności  i dowodów osobistych,
  • usług komunalnych,
  • spraw architektoniczno- budowlanych (wydawanie decyzji),
  • decyzji z zakresu ochrony środowiska.

W wyżej wymienionych sprawach interesanci będą przyjmowani wyłącznie po umówieniu wizyty w urzędzie, zgodnie z obowiązującymi na terenie urzędu wymogami sanitarnymi i w wyznaczonych punktach obsługi.

Rejestracja wizyt:

W pozostałych sprawach  prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 708 91 11, mailowy:  lub  załatwianie spraw za pośrednictwem platformy  ePUAP.

Konstancin-Jeziorna

Od 29 października kontakt z interesantami ograniczył też konstanciński Ratusz.

Interesanci są przyjmowani w godzinach 9.00-15.00 tylko po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie (22 484 23 05, 22 484 23 06 lub 22 484 23 07) lub mailowo ().

Ponadto w holu UMiG (wejście od ul. Kolejowej) ustawiona została skrzynka podawcza, do której interesanci mogą wrzucać wszelką korespondencję (dokumenty powinny być w zamkniętej kopercie zaadresowanej na: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna). Uwaga! Osoby, które chcą otrzymać potwierdzenie ich złożenia, proszone są o dołączenie do dokumentów takiej informacji. Należy w niej określić preferowaną formę potwierdzenia: telefoniczną, elektroniczną lub pisemną.

Interesantów nie przyjmuje też burmistrz i jego zastępcy. Kontakt z nimi możliwy jest wyłącznie drogą telefoniczną (22 484 23 10) lub elektroniczną (e-mail: ).

Góra Kalwaria

Otwarty jest na razie Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria, który zaleca uprzedzanie o swojej wizycie telefonicznie, aby w miarę możliwości przyśpieszyć jej przebieg.

– W zeszłym tygodniu 26 października wprowadziliśmy nowy regulamin pracy zdalnej. Na tej podstawie część działów urzędu pracuje zdalnie z domu. Niektóre kwestie wymagają jednak wizyty w urzędzie. Rozumiemy to i apelujemy do mieszkańców, żeby w pierwszej kolejności próbowali załatwić potrzeby przez Internet, bądź informowali o swojej wizycie telefonicznie, co pozwoli na jej usprawnienie – mówi rzecznik prasowy Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria, Piotr Chmielewski.

Prażmów

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju oraz dużą absencję chorobową pracowników od 2 listopada do odwołania Urząd Gminy Prażmów oraz wszystkie jednostki organizacyjne gminy pracują w trybie pracy wewnętrznej bez przyjęć i obsługi interesantów.

 Bezpośrednia obsługa mieszkańców możliwa jest przy załatwianiu spraw z zakresu:

– rejestracji stanu cywilnego

– ewidencji ludności i dowodów osobistych

– pomocy społecznej

– świadczenia usług komunalnych

– ochrony środowiska

Zalecane jest wcześniejsze uzgodnienie terminu i godziny wizyty telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Podaje się numery telefonów do umawiania wizyt z merytorycznymi pracownikami Urzędu Gminy: (22) 727 01 77, 727 01 81, 727 05 21.

Tarczyn

W dniu 28 października władze urzędu zaapelowały do mieszkańców o załatwianie spraw drogą elektroniczną.

– Jeśli sprawa jest pilna i wymaga wizyty w urzędzie – prosimy o umówienie się na konkretny dzień i godzinę telefonicznie z pracownikiem merytorycznym odpowiedzialnym za realizację sprawy – czytamy w komunikacie. – Przypominamy, że wiele spraw urzędowych można załatwić elektronicznie, za pośrednictwem tzw. profilu zaufanego (epuap.gov.pl). Dokumenty elektroniczne podpisane profilem zaufanym mają moc dokumentu urzędowego. Zachęcamy zatem do składania tą drogą oficjalnych pism i wniosków do urzędu – pisze UG.
Magistrat podkreśla, że część spraw można załatwić zwykłym emailem bądź telefonicznie. – – Co ważne, jeśli na etapie składania wniosku wybierzemy elektroniczny sposób komunikacji, to cała procedura (np. decyzje, wezwania) zostanie przeprowadzona w ten sposób, bez konieczności osobistych wizyt w urzędzie czy odbioru pism na poczcie. Do złożenia wniosku wystarczy profil zaufany – informacje, w jaki sposób go założyć znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany– instruuje gmina.

Piaseczno

Na razie Urząd Miasta i Gminy nie wydał decyzji zmieniającej obsługę interesantów. Oczywiście podobnie jak inne urzędy apelował o załatwianie spraw telefonicznie lub przez internet. W przypadku bezpośredniego załatwiania niezbędnych spraw obowiązują specjalne procedury, a ruch interesantów w budynku jest ściśle kontrolowany.

Starostwo powiatowe

Na razie obsługa interesantów ograniczona była do załatwiania spraw w kancelarii na parterze budynku oraz w wydziale paszportowym.

Od 2 listopada zmieniły się zasady dotyczące rejestracji pojazdu oraz wszelkich zgłaszanych zmian dotyczące pojazdów już zarejestrowanych w Wydziale Komunikacji i Transportu. Konieczność wcześniejszego umówienia wizyty online obowiązuje również w filiach wydziału.

Jeżeli do rejestracji lub zmiany jest więcej niż jeden pojazd to należy zarezerwować terminy na każdy pojazd osobno.

– Prosimy o punktualne przybycie na umówiony termin i wcześniejsze wypełnienie wniosku. Informujemy, że osoby nieumówione będą obsługiwane, gdy zwolni się miejsce przy stanowisku obsługi i czas na to pozwoli – może się to wiązać z dłuższym oczekiwaniem – czytamy w komunikacie.

Czytaj więcej: Blisko 700 zakażeń w ciągu tygodnia

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Podaj swoje imię