Stawka za śmieci razy trzy

0
1011

Od września stawka opłat za odbiór śmieci wzrośnie trzykrotnie. To już druga podwyżka w tym roku w Lesznowoli.

Na początku roku, gdy radni podejmowali decyzję o podwyższeniu stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów o 25%, władze gminy chwaliły się, że to i tak wyjątkowo niska stawka w porównaniu z sąsiednimi gminami. Niestety wprowadzone od kwietnia opłaty stały się niewystarczające. Jeszcze zanim zaczęła obowiązywać nowa stawka gmina otrzymała od prezesa firmy PUK Piaseczno pismo, w którym zażądał on wyższej kwoty za wykonywane usługi. Alternatywą było zerwanie umowy. Kwota której zażądał PUK Piaseczno oznaczałaby konieczność podwyższenia stawek opłat dla mieszkańców o blisko 100%. W tej sytuacji samorząd wynegocjował świadczenie usług przez przedsiębiorstwo do końca lipca i ogłosił nowy przetarg. Swoje oferty złożyły 4 firmy. Najniższa wynosi 20,1 mln zł a najwyższa 31,2 mln złotych.  Przy czym budżet jaki gmina planowała przeznaczyć na realizację tego zadania w okresie od sierpnia do końca 2020 roku wynosi 8,27 mln złotych. Analiza kosztów pokazała, że niezbędna jest podwyżka opłat od mieszkańców, by móc rozstrzygnąć przetarg.

– Podwyżka wynika z obowiązku zbilansowania kosztów gospodarki odpadami. Oznacza to, że gmina nie może dokładać pieniędzy z własnego budżetu, koszty muszą ponieść bezpośrednio mieszkańcy – podkreśliła zastępca wójta Iwona Pajewska-Iszczyńska.

Nowa stawka będzie obowiązywać od września. Za odpady zbierane selektywnie mieszkańcy zapłacą 11,85 zł/m3 wody i 23,7zł/m3 wody za zmieszane. Warto zauważyć, że to wzrost nie o 100% jak w przypadku marcowej propozycji PUK Piaseczno, ale o blisko 200% w stosunku do obowiązujących stawek.

Bez entuzjazmu, ale świadomi trudnej sytuacji na rynku gospodarki odpadami, radni poparli uchwałę podwyższającą opłaty za odbiór odpadów (14 głosów za, 3 wstrzymujące się). To pozwoli gminie na podpisanie umowy z Jarperem, który zaoferował najniższa stawkę w przetargu.

Radni zmienili również zapis w regulaminie segregowania odpadów. Zgodnie z przepisami z odpadów bio należy wyodrębnić odpady biodegradowalne kuchenne. Uchwała zacznie obowiązywać 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.