Ruszyły przetargi na S7

237

Wcześniej gotowość do podjęcia się tych zadań złożyło po blisko 20 firm na każdy z odcinków. Wszystkie one przeszły pozytywną weryfikację i teraz GDDKiA oczekuje na ich oferty do końca listopada.
Zadanie zostało podzielone na 3 odcinki: Warszawa-Lotnisko – Lesznowola – ok. 6,6 km, Lesznowola – Tarczyn – ok. 14,8 km oraz Tarczyn – obwodnica Grójca – ok. 7,9 km.
Zadaniem wykonawców będzie wybudowanie dwujezdniowej trasy ekspresowej o łącznej długości 29 km, 6 węzłów, przez które będzie się na nią docierało, oraz urządzeń ochrony środowiska oraz związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Jedynym szerszym odcinkiem ma być ten od Lesznowoli do Lotniska. Inwestor przewiduje tu budowę 3 pasów. Przy czym pozostałe dwa odcinki mają mieć pas oddzielający o szerokości 12 m, co ma stanowić rezerwę pod utworzenie w przyszłości 3 pasa ruchu.
Wykonawcy będą mieli na wykonanie prac 37 miesięcy od momentu podpisania umów, przy czym do czasu realizacji robót drogowych nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca), wlicza się je jedynie do etapu prac projektowych. Niemniej jednak oznacza to, że najwcześniej nową trasą pojedziemy w 2020 roku.