Róbmy swoje

308

Na terenie gminy Piaseczno powstaną kolejne ścieżki rowerowe. Gmina zrealizuje je w porozumieniu z powiatem.

Jak pisaliśmy kilkakrotnie, próby wybudowania zintegrowanej sieci tras rowerowych na terenie trzech gmin: Piaseczno, Konstancin-Jeziorna oraz Góra Kalwaria, wciąż się nie udają.  Gminy walczą o realizację tego zadania, bowiem stawką jest 10,5 mln złotych unijnego dofinansowania, jeśli uda się połączyć je siecią tras rowerowych. Po kolejnej porażce przetargu na projekt tego przedsięwzięcia, włodarze gmin postanowili przygotować nowy harmonogram prac. Właśnie został on wysłany do jednostki wojewódzkiej, która oceni szanse na realizację zadania i zdecyduje o dalszym losie dotacji.

Tymczasem Piaseczno nie czeka na rozstrzygnięcia odgórne, tylko buduje te ścieżki, które są możliwe.

– Na niektóre odcinki powiat ma już przygotowaną dokumentację i trzeba je budować – mówi wiceburmistrz Robert Widz. Na sesji Rady Miejskiej w dniu 10 kwietnia radni zdecydowali o przekazaniu powiatowi 400 tys. złotych na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż dróg powiatowych. Nowa trasa ma powstać wzdłuż ul. Sielskiej aż do DK 79. Na tę inwestycję trzeba jednak trochę poczekać. Wciąż jest bowiem w fazie projektowania.

– Obecnie trwają uzgodnienia dotyczące przebudowy sieci urządzeń podziemnych – informuje starosta Ksawery Gut.

Kolejny odcinek ścieżki rowerowej ma powstać w Żabieńcu. Tym razem to gmina samodzielnie wykona inwestycję wzdłuż drogi powiatowej. Ścieżka ma powstać wzdłuż ulicy Głównej na odcinku od ul. Rybackiej do Traktu Wareckiego. Na to zadanie gmina przeznaczyła 500 tys. złotych.