Regulamin konkursu fotograficznego „zdjęcie ze Świętami Wielkiej Nocy”

0
469

Regulamin konkursu fotograficznego „zdjęcie ze Świętami Wielkiej Nocy”

 

 1. Organizatorem konkursu jest tygodnik „Przegląd Piaseczyński” z siedzibą w Piasecznie, ul. Sierakowskiego 12A, 05-500 Piaseczno.
 2. Do wygrania w konkursie są:

– 1 voucher na pobyt dla dwóch osób w Hotelu DeSilva Premium Opole – voucher obejmuje 2 noclegi w pokoju dwuosobowym ze śniadaniami – jako nagroda główna

– oraz 10 nagród w postaci voucherów do Multikina Warszawa Ursynów

 1. Ogłoszenie konkursu nastąpi w dniu 28 marca 2018 roku na łamach gazety „Przegląd Piaseczyński” oraz na FB gazety „Przegląd Piaseczyński” https://www.facebook.com/PrzegladPiaseczynski/
 2. Udział w konkursie mogą wziąć wyłącznie osoby, które skończyły 18 lat
 3. Aby wziąć udział w konkursie należy w dniach 28 marca – 4 kwietnia 2018 roku drogą mailową wysłać zdjęcia/zdjęcie związane ze świętami Wielkiej Nocy. Udział w konkursie biorą tylko zgłoszenia nadesłane na adres . Prace powinny być zapisane w formacie jpg. Jedno zdjęcie nie powinno „ważyć” więcej niż 2MB. Jeden uczestnik konkursu może przysłać maksymalnie 10 zdjęć.
 4. Spośród wszystkich nadesłanych zdjęć, jury konkursu w dniu 9 kwietnia 2018 roku na stronie www.przegladpiaseczynski.pl oraz na FB gazety Przegląd Piaseczyński https://www.facebook.com/PrzegladPiaseczynski/ w sondzie ich zdaniem zdjęcia najlepiej oddające temat konkursu.
 5. W skład jury wchodzą fotoreporterzy i redaktorzy Gazety „Przegląd Piaseczyński”. Rozwiązanie konkursu nastąpi w dniu 11 kwietnia 2018 roku.
 6. Zwycięzca konkursu zostanie poinformowany o zdobyciu nagrody w e-mailu zwrotnym wysłanym najpóźniej w dniu 11 kwietnia 2018 roku. Nagroda będzie wyłącznie do osobistego odbioru w ciągu siedmiu dni.
 7. Po rozwiązaniu konkursu Organizator kontaktuje się wyłącznie ze zwycięzcami.
 8. Nagroda zdobyta w konkursie nie podlegają wymianie na inną nagrodę.
 9. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.przegladpiaseczynski.pl . W kwestiach dotyczących przebiegu Konkursu, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.
 10. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie listem na adres „Przegląd Piaseczyński”, ul. Sierakowskiego 12 A, 05-500 Piaseczno z dopiskiem „zdjęcie ze Świętami Wielkiej Nocy” przez cały czas trwania konkursu oraz w ciągu 14 dni po jego zakończeniu. Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decydująca jest data stempla pocztowego. Prawo złożenia reklamacji przysługuje wyłącznie uczestnikom konkursu.
 11. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
 2. Biorąc udział w konkursie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację przez „Przegląd Piaseczyński” zdjęć mojego autorstwa wykonanych na potrzeby konkursu organizowanego w dniach 28 marca – 11 kwietnia 2018 roku przez Gazetę „Przegląd Piaseczyński”. Zgoda obejmuje: wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie, archiwizację, publiczne udostępnianie, jak również tworzenie, przechowywanie i użytkowanie kopii zapasowych i publikację za pośrednictwem dowolnego medium, w tym w wersji elektronicznej w globalnej sieci WWW (Internet) oraz w formie drukowanej. Zgoda zostaje wyrażona bezterminowo, nieodpłatnie i bez ograniczeń podmiotowych i przedmiotowych.
 3. Oświadczam, że fotografie zostały wykonane przeze mnie osobiście, posiadam do nich wszelkie prawa oraz zgody osób widocznych na zdjęciach na publikację ich wizerunku. Oświadczam, że jestem pełnoletni/a i nieograniczony/a w zdolności do czynności prawnych, oraz że zapoznałem się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Podaj swoje imię