Przyjrzą się reklamom

0
273

Lesznowola rozpoczyna prace nad przygotowaniem uchwały krajobrazowej.

O stworzenie w gminie dokumentu, który będzie regulował kwestie umieszczania reklam w przestrzeni publicznej, zabiegał od dawna przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej, Rolnej i Urbanistyki Marcin Kania. Podczas, gdy w Piasecznie dokument został już uchwalony, a w Konstancinie-Jeziornie oraz Górze Kalwarii projekt uchwały krajobrazowej został już zaprezentowany radnym i mieszkańcom, samorządowcy z Lesznowoli na ostatniej sesji dopiero podjęli uchwałę intencyjną w tej sprawie. Przed urzędnikami, którzy będą odpowiadać za przygotowanie projektu, niełatwe zadanie pogodzenia interesów mieszkańców, przedsiębiorców oraz wymogów estetycznych. Zapisy uchwały mają dotyczyć nie tylko zasad umieszczania wszelkiego rodzaju reklam i szyldów, ale również wysokości i materiałów, z jakich wykonane będą ogrodzenia, a także obiektów małej architektury (ławek, klombów, koszy na śmieci itp.).