Przeciw zmianom w szkołach

0
429

Podczas ostatniej sesji radni powiatowi przyjęli stanowisko dotyczące planowanych zmian w prawie oświatowym. Wyrażają w nim obawy o upolitycznienie szkół.

Zaprezentowany w sierpniu projekt nowelizacji prawa oświatowego od początku budzi liczne kontrowersje. Znalazły się tam m.in. zapisy zwiększające uprawnienia kuratora. Duże zmiany mają dotyczyć działalności stowarzyszeń i organizacji społecznych w szkołach. Dotychczas zgodę na prowadzenie zajęć w placówce wyrażał dyrektor szkoły. Po zmianach decyzja miałaby przejść w ręce kuratora. Ma on też zyskać większą władzę w zakresie powoływania i odwoływania dyrektorów szkół. Dodatkowo kurator będzie mógł wystąpić do samorządu z wnioskiem o odwołanie dyrektora nawet w trakcie roku szkolnego.

Proponowane zmiany wzbudziły sprzeciw znacznej części środowisk samorządowych i nauczycielskich. Obawy mają także rodzice. Teraz stanowisko w sprawie planowanych zmian zajęły również władze powiatu piaseczyńskiego.

– Projekt nowelizacji prawa oświatowego istotnie zmniejsza wpływ wspólnot samorządowych – zarówno rodziców, nauczycielskich związków zawodowych, rad pedagogicznych jak i władz lokalnych na pracę szkoły. Niepokojące są zwłaszcza zapisy dotyczące powoływania i odwoływania dyrektorów szkół i wyraźne ograniczenie w tej ważnej kwestii głosu samorządu, rodziców i rad pedagogicznych oraz procedura wdrażania w działania wychowawcze szkoły programów realizowanych przez podmioty zewnętrzne, w tym organizacje pozarządowe. (…) Planowane zmiany odczytujemy jako służące podporządkowaniu szkoły centralnej władzy i zmuszające szkoły do realizacji ideologicznej wizji partii rządzącej, co pozbawia szkoły ich autonomii i sprawia, że rodzice i pedagodzy tracą swój głos w obszarze wychowania dzieci i młodzieży – czytamy w podjętej w miniony czwartek uchwale.

Czytaj również: Brakuje chętnych na szczepienia w szkołach

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Podaj swoje imię