Przebudują wiadukt

0
573

Właściciel wiaduktu kolejowego nad ulicą Puławską wprowadził wykonawcę na plac budowy. Przebudowa jest konieczna aby poszerzyć tę część drogi do trzech pasów.

Aby usprawnić budowę ulicy Puławskiej, gmina Piaseczno podjęła się zaprojektowania odcinka od ul. Energetycznej do ul. Syrenki. Wiceburmistrz Robert Widz przekazał już dyrektorowi GDDKiA dokumentację projektową. Dzięki temu GDDKiA może rozpocząć procedurę przetargową na Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ; wykonuje je się m.in. po to, aby ustalić korytarz terenowy dla przebiegu tras oraz typy i główne parametry techniczne obiektów budowlanych czyli np. wiaduktów lub tuneli oraz żeby umożliwić uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i zgody na realizację przedsięwzięcia).

Natomiast aby wykonanie drogi według projektu gminy było możliwe, PGNiG Termika, właściciel wiaduktu kolejowego nad Puławską, musi go przebudować. Filar, który stoi na pasie zieleni, zostanie zwężony do szerokości 120 cm.

Jak poinformował starosta Ksawery Gut, przyszła uzyskana decyzja środowiskowa ma dotyczyć odcinka od ul. Geodetów do wlotu obwodnicy Góry Kalwarii w Kątach.

STEŚ wykaże, gdzie będą wiadukty, a gdzie tunele, na pewno jednak skrzyżowania będą bezkolizyjne (w tym skrzyżowania Puławskiej z ulicami Geodetów, Energetyczną, Okulickiego i Chyliczkowską).

– Gotową drogą mamy pojechać w 2026 r. – poinformował Ksawery Gut.

Nieoficjalnie mówi się natomiast, że poza 3-pasmowym odcinkiem zaprojektowanym przez gminę, 3 pasy zostaną wybudowane także na odcinku od ul. Syrenki, przez skrzyżowania z Okulickiego i Chyliczkowską. Wynika to z ogromnego iloczynu ruchu. Należy jednak poczekać na STEŚ.

Tymczasowo, do czasu oddania gotowej DK79 na odcinku od Kątów do Geodetów, powstaną światła na skrzyżowaniu w Żabieńcu i na skrzyżowaniu Armii Krajowej z ul. Żeromskiego w Piasecznie.