Odebrali gminie dwór

0
441

Gmina Prażmów pod koniec września straciła dwór Ryxów, w którym kiedyś mieścił się ośrodek zdrowia.

Powstały w 1820 roku klasycystyczny budynek był dworem dla Franciszka Ryxa. Stoi on przy ulicy, której Ryx patronuje.

Po II wojnie światowej cały majątek Ryxów został upaństwowiony. Do 2010 r. mieściła się tutaj przychodnia, jednak warunki były tak tragiczne, że musiała się wyprowadzić.

– W 2003 r. gmina Prażmów otrzymała od powiatu, w celu prowadzenia ośrodka zdrowia, nieruchomość. W międzyczasie ośrodek zdrowia przestał w tym miejscu funkcjonować. Przez lata obiekt ten stał pusty i gmina przed kilkoma miesiącami zwróciła się z prośbą o zmianę celu darowizny. Gmina chciałaby to sprzedać, a środki przekazać na zadania własne – tłumaczy wicestarosta Arkadiusz Strzyżewski.

Ponieważ gmina nie wykorzystała budynku na cel zawarty w darowiźnie, ta podlega odwołaniu. Stąd na sesji 27 września pojawiła się uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie darowizny.

Radna powiatowa Maria Mioduszewska chciała, aby rada wstrzymała się z ta decyzją, ponieważ gmina Prażmów ma mały budżet i odrestaurowanie takiego zabytku może wychodzić poza jej możliwości. Włodzimierz Rasiński, przewodniczący Rady Powiatu stwierdził jednak, że gmina nie chce odrestaurowywać zabytku, tylko chce go sprzedać.

– Pan wójt był w tej sprawie u mnie i rozmawiał ze mną o swoich planach względem tego budynku – powiedział Wojciech Ołdakowski, starosta piaseczyński. – Jednoznacznie zadeklarował, że nie widzi możliwości rewitalizacji czy jakichkolwiek nakładów na ten budynek. Widzi wyłącznie możliwość sprzedaży i nabycie pustej nieruchomości, na którym powstanie potencjalny budynek użyteczności publicznej, jakim jest biblioteka, bądź nabycie innego budynku zabytkowego, jakim jest stara gorzelnia.

W akcie notarialnym szczegółowo określono cel darowizny. Gmina może w tym budynku ulokować wyłącznie publiczne obiekty służby zdrowia lub publiczną bibliotekę czy ośrodek kultury. Jeżeli gmina zmieni przeznaczenie obiektu lub go sprzeda, darczyńca ma prawo żądać zwrotu nieruchomości. Gmina usiłowała go wydzierżawić, jednak jedyni kontrahenci wycofali się.

Dlatego wójt zwrócił się do powiatu o zmianę celu darowizny i umożliwienia sprzedaży przez gminę tego obiektu. Jednak ani zarząd powiatu, ani radni nie rozumieją, dlaczego gmina Prażmów ma sprzedawać majątek należący do powiatu.

Radni podczas sesji zagłosowali, poza dwoma głosami przeciw, za odwołaniem darowizny.