Pozew oddalony

0
718

Sąd oddalił pozew Krystyny Otręby o naruszenie dóbr osobistych przez wiceburmistrz Hannę Kułakowską-Michalak oraz dyrektora CUW Mariusza Sekułę.

Dyrektor Publicznego Przedszkola Bajka w Piasecznie Krystyna Otręba oskarżyła wiceburmistrz Hannę Kułakowską Michalak oraz dyrektora Centrum Usług Wspólnych Mariusza Sekułę o naruszenie dóbr osobistych. Chodziło o naszą publikację sprzed roku, dotyczącą wyników przeprowadzonej m.in. w Przedszkolu Bajka kontroli wydatkowania dotacji („Zakwestionowali 1,2 mln zł dotacji” PP nr 214).

W poniedziałek 7 października Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował o oddaleniu pozwu, jaki złożyła Krystyna Otręba, i obciążeniu jej w całości kosztami procesu.

– Sąd w przedmiotowej sprawie ustalił, że pozwani nie naruszyli w sposób bezprawny dóbr osobistych powódki – stwierdził sędzia Paweł Pyzio. – Przekazane dziennikarce informacje wynikały z przeprowadzonej kontroli. Zdaniem sądu pozwani działali w ramach swoich obowiązków i uprawnień. Mieli prawo, a nawet mieli obowiązek przekazać zainteresowanym osobom informacje dotyczące wydatkowania środków publicznych – zaznaczył sędzia. – Żadne ze sformułowań zawartych w artykule nie przesądza w sposób kategoryczny, aby powódka prowadząc to przedszkole dopuściła się jakichś nieprawidłowości, że środki zostały wydatkowane w sposób niezgodny z prawem. W związku z tym w publikacji zawarta została również informacja, że powódka będzie mogła się do zawartych w protokole zastrzeżeń ustosunkować – wyjaśniał w uzasadnieniu.

Wyrok nie jest prawomocny.