Powiat zawiesza osobistą obsługę interesantów

0
1499

W związku z sytuacją epidemiologiczną Starostwo Powiatowe w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14 zawiesza bezpośrednią obsługę interesantów. Wydziały Komunikacji i Transportu oraz Geodezji i Katastru znacznie ją ograniczają. Zamknięte zostają także wszystkie filie starostwa.

Zmiana trybu pracy urzędu spowodować może wydłużenie terminów rozpatrywania spraw. Prosimy Państwa o wyrozumiałość i troskę o bezpieczeństwo nas wszystkich. Wprowadzenie powyższych obostrzeń ma charakter profilaktyczny.

 

Starostwo Powiatowe w Piasecznie – budynek główny ul. Chyliczkowska 14

Do budynku wpuszczane będą 3 osoby jednocześnie bez objawów chorobowych. Czynne będzie tylko biuro podawcze (1 stanowisko) oraz Terenowy Punkt Paszportowy.

Kontaktować z pozostałymi wydziałami należy się telefonicznie, mailowo lub za pomocą e-PUAP. Wszystkie przygotowane już dokumenty (zaświadczenia, decyzje etc.) będą przesyłane drogą mailową lub pocztową.

Pozstałe informacje o adresach email i telefonach http://piaseczno.pl/urzad/wydzialy 

Powiatowy Zespół do Spraw  Orzekania o Niepełnosprawności  zawiesza odbywanie komisji orzeczniczych. Orzeczenia z dotychczasowych posiedzeń komisji zostaną doręczone za pośrednictwem poczty, bez możliwości osobistego odbioru. 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Piasecznie do odwołania zawiesza udzielanie porad osobiście przez pracowników Biura. Kontakt:  22 756 61 55 lub .

 

Wydział Komunikacji i Transportu – ul. Czajewicza 2/4

Czynne będą 3 stanowiska, w których obsługiwanych będzie 20 interesantów dziennie, wyłącznie po umówieniu telefonicznym:

a) w Dziale Rejestracji Pojazdów: 22 736 48 66  b) w Dziale Praw Jazdy: 22 736 48 77 c) w Dziale Transportu: 22 736 48 82

 Do budynku wpuszczanych będzie 3 interesantów jednocześnie. Filie wydziału w Lesznowoli, Górze Kalwarii i Konstancinie zostają zamknięte.

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Przyjęcia interesantów tylko po umówieniu telefonicznym: 22 777 40 07.

 

Wydział Geodezji i Katastru – ul. Czajewicza 20

Do budynku wpuszczanych będzie 3 interesantów jednocześnie. Obsługa interesantów wyłącznie po umówieniu telefonicznym 22-735-35-43. W sali wglądowej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przebywać może 1 osoba. Filia wydziału w Konstancinie-Jeziornie zostaje zamknięta.

 

Kwalifikacja wojskowa

Odbywa się bez zakłóceń. Wpuszczane są 2 osoby jednocześnie. Osoby z objawami chorobowymi proszone są o kontakt telefoniczny z komisją 22 756-62-98.

 

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie do odwołania udzielane są w formie telefonicznej lub mailowej.

Nieodpłatna pomoc prawna: 22 756 61 65, 578 03 83 69, 509 35 84 60;  

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie: 888 98 14 29

Oświadczenie o braku środków na opłacenie odpłatnej porady prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy telefonicznie złożyć prawnikowi lub doradcy dyżurującemu pod numerem telefonu podając swój numer PESEL oraz adres zamieszkania.

W celu uzyskania porady w formie pisemnej należy skierować zapytanie drogą mailową   Na wstępie zapytania mailowego należy wpisać wypełnioną treść następującego oświadczenia:

Ja, niżej podpisany (imię nazwisko) ….. adres …… PESEL/nr dowodu osobistego …. oświadczam, że nie jestem w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Data, imię i nazwisko

 

informacja prasowa Starostwo Powiatowe w Piasecznie