Podatki w górę

0
822

W związku z trudną sytuacją finansową gminy, burmistrz Arkadiusz Strzyżewski chce podniesienia podatków od nieruchomości. Uchwała ma być głosowana na środowej sesji. Jeśli przejdzie w proponowanej postaci, do kasy miejskiej wpłynie ponad półtora miliona złotych więcej.

Z powodu mniejszych wpływów z podatku PIT, wyższych kosztów energii elektrycznej i dopłat do podwyżek nauczycieli, samorządowi nie wystarczy pieniędzy na inwestycje w przyszłym roku. Jak zapowiadał wcześniej burmistrz Strzyżewski, podniesienie podatków może tę sytuację częściowo poprawić. Uchwała o zmianie podatków od nieruchomości ma być poddana pod głosowanie radnych na środowej sesji. Jeśli radni zaakceptują proponowane stawki podatków, wpływy z tego tytułu byłyby wyższe o kwotę 1 710 005 zł.

Jak czytamy w uzasadnieniu do proponowanej uchwały, podczas prac nad projektem brano pod uwagę wysokość stawek podatku od nieruchomości, które obowiązują w sąsiednich gminach. Zdaniem autorów projektu zaproponowane stawki nie są w górnej granicy, a wręcz w porównaniu ze stawkami ustawowymi są stosunkowo niskie.

Jednym z podnoszonych argumentów jest fakt, że podatki nie były podnoszone już od wielu lat. Ostatnia uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości była podjęta w 2015 roku i obowiązywała do tej pory. Wówczas podwyższono dwie stawki: od gruntów pozostałych z kwoty 0,26 zł od 1 m² powierzchni na kwotę 0,30 zł od 1 m² powierzchni oraz od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z kwoty 19,44 zł od 1 m² powierzchni na kwotę 20,00 zł od 1 m² powierzchni. Pozostałe stawki pozostały wtedy na poziomie 2013 roku.

W projekcie uchwały zaproponowano między innymi następujące stawki podatków na przyszły rok:

  • od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,85 zł od 1 m² powierzchni;
  • od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,70 zł od 1 ha powierzchni;
  • od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,40 zł od 1 m² powierzchni;
  • od budynków mieszkalnych – 0,76 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
  • od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
  • od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,18 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.