Nowe ścieżki rowerowe?

0
359

Gminy powiatu piaseczyńskiego mają szansę na dofinansowanie ścieżek rowerowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Mazowsza. Pieniędzy jest dużo, a założeniem konkursu jest to, że projekt ma być realizowany w partnerstwie z gminami sąsiadującymi ze sobą.

Jak informuje Polska Agencja Prasowa, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych podała, że ok. 186 milionów złotych ma trafić na inwestycje w ścieżki rowerowe z RPO dla Mazowsza na lata 2014-2020.
MJWPU informuje również, że konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych z obszarów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W skład ZIT wchodzi m. st. Warszawa wraz z 39 powiązanymi gminami z Mazowsza.
Jak informuje nas Honorata Kalicińska, w 2015 roku Gmina Piaseczno opracowała „Koncepcję budowy ciągów komunikacyjnych (ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych) w gminie Piaseczno”, który to dokument mówi nam o tym, jak powinien wyglądać układ ciągów komunikacyjnych w gminie, jak również wskazuje możliwość połączeń z gminami przyległymi. Gmina Piaseczno znajduje się na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, czyli stolicy i poszczególnych gmin z powiatów warszawskiego zachodniego, pruszkowskiego, nowodworskiego, legionowskiego, piaseczyńskiego, grodziskiego, żyrardowskiego, otwockiego, wołomińskiego i mińskiego.
W komunikacie prasowym Samorządu Województwa Mazowieckiego czytamy z kolei, że dotacje na tworzenie infrastruktury rowerowej, samorządy mogą otrzymać na ścieżki, które będą odciążeniem zakorkowanych ulic. Z założenia konkursu mają być one bezpieczną drogą do pracy, szkoły, połączeniem transportu indywidualnego z publicznym. Dofinansowanie nie obejmie tras zaprojektowanych jako turystyczno-rekreacyjne.
Istotna dla pozytywnego rozpatrzenia wniosku będzie liczba międzygminnych połączeń granicznych. Ideą konkursu jest bowiem stworzenie sieci dróg rowerowych, które pozwolą mieszkańcom sąsiadujących ze sobą gmin przemieszczać się rowerem do pracy lub szkoły. Ścieżki powinny być zatem połączone z przystankami czy węzłami przesiadkowymi.
– Wyznaczonych zostało kilka kluczowych tras, które rozwiązują problemy komunikacyjne oraz wpisują się w przyjęte kryteria konkursowe – mówi nam Honorata Kalicińska. – W chwili obecnej weryfikujemy posiadaną dokumentację techniczną i sprawdzamy własności gruntów. Trwają rozmowy z ościennymi gminami jak również z Miastem Stołecznym, z którym łączymy się poprzez ulicę Puławską – dodaje.
Dofinansowanie ma także objąć stworzenie odpowiedniego oznakowania ścieżek lub pasów dla rowerów oraz wyznaczenie śluz czy przejazdów rowerowych przez skrzyżowania, co jest ważne ze względów zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. A także pełną infrastrukturę rowerową, czyli m.in. tworzenie miejsc parkingowych dla rowerów, kładek i tuneli pieszo-rowerowych oraz przebudowę schodów na pochylnie.
Wnioski samorządy mogą składać od 29 lutego do 29 lipca. Konkurs ma zostać rozstrzygnięty w listopadzie 2016 roku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Podaj swoje imię