Nowa zieleń w mieście

Rozpoczął się pierwszy etap rewitalizacji skweru zlokalizowanego przy ulicy Al. Róż w Piasecznie. To kolejny modernizowany teren zielony z koncepcji „czterech parków dla miasta”.

Pierwszy etap prac obejmuje budowę placu zabaw i modernizację około połowy terenu. Na tym obszarze, zlokalizowanym za gimnazjum i kompleksem ośrodka sportu, rozpoczęły się prace porządkowe: demontowane są stare urządzenia rekreacyjne oraz trwają prace ziemne. Do końca września zostanie ustawiona siłownia zewnętrzna oraz kilkanaście urządzeń na nowym placu zabaw. Nowe zabawki będą stały na tzw. bezpiecznej, elastycznej nawierzchni. Jak wyjaśnia Daniel Putkiewicz, pełnomocnik burmistrza ds. rozwoju gminy i koordynator prac wydziału utrzymania terenów publicznych, sam koszt zakupu i montażu urządzeń pochłonie blisko 250 tysięcy zł. Wzdłuż istniejących i nowo wytyczonych alejek z kostki brukowej zostaną zamontowane nowe kosze na śmieci oraz ławki. Całość zostanie uzupełniona zielenią – planowane są nasadzenia drzew i krzewów. Koszt aranżacji terenu przylegającego do placów zabaw i siłowni to ponad 150 tysięcy zł. Całość prac powinna zakończyć się do końca września.

Drugi etap prac, obejmujący teren od asfaltowej alejki przecinającej ten teren w połowie do przedszkola, rozpocznie się w przyszłym roku. W czasie realizacji zostaną również wytyczone nowe alejki oraz zmodernizowane istniejące, przybędzie sporo ławek oraz powstanie różana altana.

– Konsekwentnie realizujemy program poprawy jakości przestrzeni publicznej, wyglądu naszych ulic i skwerów. To ważny element rewitalizacji miasta. Podstawą tego programu jest wizja czterech terenów parkowo-rekreacyjnych: Górek Szymona z doliną Jeziorki na południu, którego I etap rewaloryzacji już się zakończył, parkiem przy Ogrodowej, który wkrótce zostanie oddany do użytku oraz parkiem przy Al. Róż gdzie właśnie rozpoczęły się prace – tłumaczy Daniel Putkiewicz. – Niestety, wciąż czekamy na ostateczne potwierdzenie własności tak ważnego dla nas wszystkich Parku Miejskiego. Na wiosnę, po korzystnym rozstrzygnięciu sądu, wojewoda wydał decyzję potwierdzającą przejęcie tego terenu przez gminę, jednak byli właściciele odwołali się i sprawa trafiła po raz kolejny do krajowej komisji odwoławczej. Czekając na jej rozstrzygnięcie, które najprawdopodobniej nastąpi na jesieni, gmina we współpracy z powiatem przygotowuje dokumentację rewaloryzacji całego obszaru.