Nauczyciele i dyrektorzy zarobią więcej

Rada Powiatu zatwierdziła podwyżki dodatków motywacyjnych i za wychowawstwo oraz zmieniła sposób wynagradzania dyrektorów.

 

Dzięki zaproponowanym przez Zarząd Powiatu zmianom kadra pedagogiczna oraz dyrektorzy pracujący w szkołach prowadzonych przez powiat będą otrzymywać wynagrodzenia zbliżone do tych w gminie Piaseczno. Dotychczas dodatek dla nauczycieli wynosił 14% wynagrodzenia zasadniczego pedagogów. Po zmianie wzrośnie do 18%, dokładnie tyle otrzymują nauczyciele w szkołach gminnych w Piasecznie. Zarząd powiatu, przy udziale związków zawodowych, zmienił też zasady wynagradzania dyrektorów. Ma to związek z reformą edukacji, która od września bieżącego roku uniemożliwi im łączenie dyrektorskiej funkcji z nauczaniem, co w wielu wypadkach oznacza utratę dodatkowego wynagrodzenia. Zarząd chciał uniknąć sytuacji, w której zarobki dyrektorów byłyby na poziomie najlepiej zarabiających nauczycieli. Podwyższeniu uległ też dodatek za wychowawstwo. Dotychczas był przyznawany kwotowo i wynosił 180 zł. Obecnie będzie miał wymiar procentowy – 8% od wynagrodzenia zasadniczego dla nauczyciela na określonym stopniu awansu zawodowego. W przypadku nauczyciela dyplomowanego będzie to aż 265,36 zł.
Nowy regulamin wynagradzania zacznie obowiązywać od początku roku szkolnego 2018/2019. Rocznie wygeneruje to dodatkowe koszty dla budżetu w wysokości 1,2 mln złotych (w bieżącym roku 400 tys.). Ostatnia zmiana regulaminu wynagradzania nauczycieli miała miejsce w powiecie w 2010 roku.
– Przede wszystkim doceniamy wysiłek i pracę naszych pedagogów. Poza tym przed nami trudna reforma z podwójnym rocznikiem w szkołach powiatowych, za którą będą odpowiadać dyrektorzy i pedagodzy. Warto też zauważyć, że regulamin wynagradzania nauczycieli nie zmienił się od 8 lat. Najistotniejszy dodatek motywacyjny będzie od teraz zrównany z tym, jaki obowiązuje w największej gminie naszego powiatu – mówi wicestarosta Arkadiusz Strzyżewski.