Najdroższe śmieci w powiecie

0
348

Już od maja mieszkańców czekają duże podwyżki opłat za odbiór odpadów.

Przed tygodniem gmina podpisała aneks do umowy z firmą Lekaro, która będzie odbierać odpady od mieszkańców według starego harmonogramu.

– Po długich i trudnych negocjacjach udało nam się osiągnąć ryczałtową kwotę blisko 700 tys. złotych miesięcznie – poinformował nas Kazimierz Jańczuk. To o 300 tys. złotych mniej niż żądania, które postawiło gminie Lekaro w połowie stycznia, uzależniając od tego utrzymanie umowy. I o 300 tys. więcej niż gmina płaciła dotychczas. Firma będzie odbierać odpady z terenu gminy Konstancin-Jeziorna do końca lipca.

– W tym okresie będzie obowiązywał dotychczasowy harmonogram odbioru odpadów. Utrzymane zostaną również obowiązujące obecnie stawki: 15 zł za odpady zbierane selektywnie i 26 zł za zmieszane – informował nas 28 lutego Jańczuk.

W sytuacji, gdy umowa z Lekaro, która miała zapewnić spokój gminie aż do końca 2020 roku, została zerwana, gmina musi przystąpić do kolejnego przetargu. W obecnej sytuacji rynkowej, zwłaszcza po trudnych doświadczeniach sąsiednich gmin Piaseczno i Góra Kalwaria oraz własnych, przy szukaniu wykonawcy „z wolnej ręki”, władze gminy zdecydowały się szukać nowych rozwiązań. Zgodnie z zapowiedziami burmistrz przedstawił radnym projekt uchwały dotyczący podzielenia gminy na sektory, tak by móc prowadzić procedurę przetargową dla każdego z nich osobno. Początkowo mowa była o trzech sektorach, ale ostatecznie przyjęto podział na dwa obszary: sektor pierwszy obejmuje miasto Konstancin-Jeziorna, a drugi obszary wiejskie. W ramach starań o obniżenie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów, burmistrz zaproponował również zmianę częstotliwości odbioru odpadów. W zabudowie jednorodzinnej dwa razy w miesiącu miałyby być odbierane odpady biodegradowalne i zmieszane, pozostałe frakcje (szkło, papier oraz metale i tworzywa sztuczne) zaś raz w miesiącu. Ten zapis budził najwięcej kontrowersji. Radni wnioskowali więc o zwiększenie częstotliwości do dwóch razy w miesiącu i taka zmiana została przyjęta dla papieru oraz metali i tworzyw sztucznych. W zabudowie wielolokalowej odbiór śmieci zmieszanych oraz biodegradowalnych będzie odbywał się trzy razy w tygodniu, papier oraz metal i tworzywa sztuczne raz w tygodniu, a szkło raz w miesiącu. Kolejna uchwała dotyczyła nowych stawek za odbiór odpadów. W związku z tym, że trudno przewidzieć sumy, jakich zażądają oferenci, burmistrz zaproponował stawki uwzględniające kwotę maksymalną, której zgodnie z jednym z przepisów można zażądać od mieszkańca za odbiór odpadów, czyli 31 zł za odpady zbierane selektywnie oraz 47 za zmieszane. Wbrew zapowiedziom, że obecne stawki będą obowiązywały do końca lipca, aby zbilansować koszty, które gmina musi ponieść na przedłużenie umowy z Lekaro burmistrz zaproponował uchwalenie nowych stawek już od początku maja. Radni większością głosów zaakceptowali zmiany. W najbliższym czasie gmina ogłosi przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów.