Mleczarnia w ręce gminy

0
294

Stara Mleczarnia stała się własnością gminy. Decyzja wywłaszczeniowa jest prawomocna.

Na taką wiadomość wielu mieszkańców czekało od lat. Fatalny stan budynku Starej Mleczarni i bałagan na jego zapleczu stał się jeszcze bardziej rażący w sąsiedztwie nowej szkoły. Po wielu latach starań o wykupienie tej nieruchomości od prywatnego właściciela, władze gminy zdecydowały się na krok ostateczny, czyli złożenie wniosku o wywłaszczenie.

– W piątek 30 marca do urzędu wpłynęła prawomocna decyzja w sprawie wywłaszczenia nieruchomości na rogu ulic Jana Pawła II i Dworcowej na rzecz gminy Piaseczno – informuje burmistrz Daniel Putkiewicz. Na szczęście właściciel nieruchomości nie odwołał się od decyzji w wyznaczonym terminie. Wówczas postępowanie mogłoby potrwać nawet kilka lat.

Teraz pozostaje kwestia uregulowania spraw formalnych w księdze wieczystej i ewidencji gruntów oraz wypłata odszkodowania dotychczasowemu właścicielowi. Jego wysokość określi rzeczoznawca.

W pierwszej kolejności gmina uprzątnie teren na tyłach budynku Starej Mleczarni. Zapewne postara się to zrobić jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Jeśli chodzi o sam budynek dawnej mleczarni (a wcześniej Domu Ludowego), od 2016 roku wpisany jest on do Gminnej Ewidencji Zabytków, więc sposób jego zagospodarowania będzie musiał być uzgadniany z konserwatorem. Pierwszym krokiem będzie opracowanie koncepcji zagospodarowania, która musi być zgodna również z celami wpisanymi we wniosku wywłaszczeniowym. Miejscowy plan zagospodarowania przeznacza ten teren pod usługi oświaty, co oczywiście radni mogą zmienić w razie potrzeby. Mieszkańcy komentujący przejęcie Starej Mleczarni najchętniej widzieliby w niej miejsce spotkań o charakterze kulturalnym – kino, kawiarnię, czytelnię, miejsce spotkań dla młodzieży.

Z pewnością podjęcie jakichkolwiek prac renowacyjnych będzie wymagało sporo czasu i pieniędzy. Wszystko wskazuje więc na to, że sam niszczejący od lat budynek Starej Mleczarni jeszcze trochę będzie „straszył” na rogu ulic Jana Pawła II i Dworcowej, ale przynajmniej rozpoczną się prace zmierzające do zmiany tego stanu rzeczy w niedalekiej przyszłości.