Mieszkańcy nam nie wybaczą

0
1818

Szybka budowa alternatywnej drogi przez Konstancin-Jeziornę w kierunku Warszawy to zdaniem starosty komunikacyjny priorytet. Kierowców czeka bowiem drogowe piekło, kiedy zostanie oddana do użytku Południowa Obwodnica Warszawy.

Temat wyników przeprowadzonej na zlecenie powiatu analizy sytuacji drogowej był jednym z zagadnień poruszanych podczas ostatniego konwentu powiatu. Dokument pokazuje obecną sytuację drogową, ale też prognozuje zmiany jakie zajdą w przyszłości. Uwzględnia zarówno uwarunkowania demograficzne i plany urbanistyczne, jak i zaplanowane rozbudowy dróg. Dla powiatu piaseczyńskiego kluczowe znaczenie w najbliższym czasie będą miały dwie duże inwestycje – budowa nowej nitki S7, czyli tzw. Puławskiej Bis, oraz dokończenie budowy Południowej Obwodnicy Warszawy (POW). Ta ostatnia ma być gotowa do końca przyszłego roku i – jak pokazują analizy – wygeneruje dużo większe zainteresowanie kierowców prowadzącą do niej z Konstancina drogą 724.

– Sytuację dodatkowo pogarsza fakt, że nie będzie jeszcze wówczas gotowej trasy S7, więc kierowcy będą mieli do wyboru w drodze na obwodnicę albo zakorkowaną permanentnie ul. Puławską, albo dojazd przez Konstancin – mówił starosta Ksawery Gut. Zwrócił uwagę, że gminy Lesznowola i Piaseczno przygotowują się od dłuższego czasu do przyjęcia ruchu z budowanej trasy S7, a Konstancin-Jeziorna ma największe opóźnienie w tym względzie. Planowana od lat i zablokowana obecnie protestami na etapie projektowania tzw. obwodnica Konstancina, czyli nowy przebieg DW724, na pewno tego problemu nie rozwiąże w realnej perspektywie czasowej. Starosta proponuje budowę alternatywnego połączenia od Kierszka w kierunku Wilanowa.

– Możemy wspólnie podjąć rozmowy z władzami Wilanowa żeby wybudować de facto 1,5 km drogi, której brakuje do ulicy Gąsek i dalej Korbońskiego, a jeśli okaże się, że jest problem z Lasem Kabackim – a moim zdaniem nie powinno go być – to w planach są zabezpieczone pod drogę tereny kilkaset metrów dalej – przypomniał. – I albo to zrobimy w tej kadencji, albo mieszkańcy nam tego nie darują. Ja bym wolał zrobić – powiedział Gut podczas konwentu.

Burmistrz Kazimierz Jańczuk zgodził się na podjęcie rozmów w tej kwestii.

– Zwracam się do pana, żeby objął pan swoim patronatem te działania, ponieważ one w moim mniemaniu wymagają rozmów nie tylko z władzami Wilanowa, ale również nacisku na władze Warszawy – powiedział burmistrz Konstancina-Jeziorny do starosty.

W połowie listopada włodarze gmin Konstancina-Jeziorna i Piaseczna mają się spotkać ze starostą i ustalić wspólny front, a następnie podjąć rozmowy z władzami Warszawy na temat budowy nowego połączenia drogowego.