Konsultacje w sprawie Parku Miejskiego

0
292

W środę 9 marca Gmina Piaseczno ogłosiła konsultacje związane z zagospodarowaniem terenu Parku Miejskiego. Uwagi można zgłaszać do 25 marca 2016 roku na adres mailowy Patrycji Zych z Wydziału Utrzymania Terenów Publicznych Gminy Piaseczno.

Na stronie internetowej gminy (www.piaseczno.eu) w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Ogłoszenia znajduje się kilka dokumentów, w tym opis rewaloryzacji parku, analiza historyczna opisowa oraz w formie planu, koncepcje rewaloryzacji – rysunkowa i tekstowa, rysunek placu zabaw oraz wizualizacje trybun. Do 25 marca można zgłaszać swoje uwagi do koncepcji na adres .

Kontekst historyczny

Warto zapoznać się ze wszystkimi dokumentami, chociaż tekstowa koncepcja rewaloryzacji liczy 27 stron. Gmina zamieściła również skrót tej koncepcji o nazwie „Opis do Rewaloryzacji Parku”, liczący tylko 5 stron. Jednak wszystkim zainteresowanym m.in. historią tego miejsca polecam przeczytanie całej koncepcji, ponieważ jest to dokument zawierający bardzo wiele informacji na temat Parku.
Znajdziemy w nim wykaz wszystkich właścicieli Chyliczek począwszy od 1424 roku, analizę kompozycji układu przestrzennego parku i jego przemiany, analizę wiekową drzewostanu oraz historyczne mapy, plany i zdjęcia.
Na planie będącym jednym z załączników dostępnych na stronie zaznaczono m.in. miejsce po pałacu z I połowy XVIII wieku oraz historyczne umiejscowienie wyspy, którą podczas czyszczenia stawu w latach 70. XX wieku, przesunięto z osi alei lipowej w kierunku zachodniego brzegu.

Rewaloryzacja

W projekcie został zachowany układ historyczny parku, w tym aleje wytyczone jeszcze w XVIII wieku, ale także układ ścieżek z II połowy XX wieku. Alejki i ścieżki w koncepcji zyskują nawierzchnię żwirową oraz krawężniki. Główne aleje, których brzegi wyznaczają nasadzenia starych drzew, będą miały szerokość 3-3,5 metra. „Obwodnica” oraz pozostałe ścieżki ok. 2,5 metra do 3, a łączniki od 1,5 metra do 2.
Zaprojektowane zostały także latarnie w odległościach co 20 metrów, pojedyncze ławki w grupach na placykach wypoczynkowych lub w alejkach po dwie sztuki oraz kosze w pobliżu ławek, aczkolwiek nie w bezpośrednim ich sąsiedztwie. Ponieważ założono, że ruch rowerowy w parku nie jest pożądany, gdyż zakłócałby relaks spacerującym, stojaki rowerowe zaplanowano przy głównych wejściach na jego teren. Przy wejściach zaplanowano również tablice informacyjne.
Na zamknięciu alei lipowej znajdującym się przy stawie zaprojektowano pergole, które wyznaczać będą półkolisty placyk. Tłem mają być nasadzenia drzew iglastych oraz istniejące wysokie żywopłoty. Tuż obok planowane jest zejście do wody oraz pomost. Kształt stawu oraz lokalizacja wyspy zostaną zachowane. W II wersji koncepcji po ustaleniach z inwestorem, czyli gminą, wyspa została przesunięta na oś alei lipowej i połączona z lądem pomostem.
Natomiast dla poprawienia napowietrzania wody oraz uatrakcyjnienia miejsca w osi alei lipowej znajdować się będzie fontanna pływakowa.
W nawiązaniu do dawnego zagospodarowania części parku, nad północnym brzegiem stawu, po obydwu stronach alei lipowej ulokowany został sad drzewek kwitnących.
Świetnym pomysłem wydaje się także plenerowa galeria rzeźb Józefa Wilkonia – artysty związanego z Piasecznem. Zaplanowane są dla niej dwa miejsca – między stawem, a „pałacem” oraz w pobliżu projektowanego placu zabaw, pod najpiękniejszym pomnikowym dębem w parku.
Przy Poniatówce zostanie zachowany układ z początku XX wieku, z klombem na podjeździe i nasadzeniami kwiatowymi wzdłuż głównej alei. Przy „pałacu” zaś pozostanie owalny podjazd przed wschodnią elewacją oraz łączniki od północnej i południowej strony.

Część rekreacyjna oraz plac zabaw

W koncepcji dostępnej na stronie gminy znajduje się informacja na temat terenu rekreacyjnego oraz placu zabaw, choć zostały one zaprojektowanego przez innych projektantów niż autorka koncepcji.
Wejście do parku od strony ulicy Chyliczkowskiej prowadzić będzie przez tereny rekreacyjne. Zrewitalizowane zostaną trybuny, a dawna bieżnia zostanie zamieniona w aleję spacerową łączącą park z ulicą Chyliczkowską oraz wschodnią stroną miasta. W przestrzeni bieżni zostanie zamknięty skatepark oraz boisko wielofunkcyjne. Street workout zostanie przeniesiony na część boczną tego terenu.
Plac zabaw został zlokalizowany na terenie wydzielonym bieżnią, wysuniętym w głąb parku, za boiskiem. Projekt zakłada, że dzieci powyżej 12. roku życia będą korzystać z obiektów sportowych w parku, a plac zabaw przeznaczony będzie dla maluchów i starszaków. Zabawki będą w stylistyce baśniowej, o drewnianych formach, rzeźby o spokojnych rysach i stonowanych barwach. Plac zabaw zaprojektowany został w naturalnej kolorystyce bez krzykliwych barw. Ma on w końcu powstać w harmonii z terenami zabytkowego założenia parkowego.
Autorką koncepcji jest Dorota Pape z Pracowni Projektowania Przestrzennego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Podaj swoje imię