I strefa dla wszystkich

0
797

Osoby dojeżdżające do Warszawy sporo by zaoszczędziły…

Na początku września informowaliśmy, że Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna Kazimierz Jańczuk zamierza doprowadzić do przesunięcia granicy pierwszej strefy ZTM z Klarysewa na osiedle Grapa. Wystosowano pismo do ZTM z prośbą o określenie warunków finansowych, związanych z przeniesieniem strefy. Dzięki tej zmianie duża część mieszkańców dojeżdżających autobusem do Warszawy przykładowo zamiast 180 zł, za bilet miesięczny płaciłaby 110 zł. Niewykluczone jednak, że plany pójdą jeszcze dalej i pierwszą strefą zostanie objęty teren całej gminy.
Podążając za Markami i Łomiankami
Radny Tomasz Nowicki złożył ostatnio interpelację do burmistrza, w której zaproponował wprowadzenie pierwszej strefy biletowej na obszarze całego Konstancina-Jeziorny. Jego zdaniem gmina powinna pójść w ślady Marek (dołączyły do pierwszej strefy w listopadzie ubiegłego roku) oraz Łomianek, które również mają niedługo zostać nią objęte. Nieoficjalnie mówi się też o tym, że kolejną gminą będzie Otwock. Według radnego zmiany niosą ze sobą ogromne korzyści.
Poza oszczędnościami dla mieszkańców (np. ponad 670 złotych w skali roku dla kupujących bilet miesięczny) do zalet tego pomysłu zalicza się także to, iż duża część osób zamiast korzystać z samochodu, wsiadałyby w komunikację miejską, tym bardziej, że niedługo autobusy będą jeździć bezpośrednio do Metra Kabaty. Po wprowadzeniu pierwszej strefy w Markach liczba pasażerów zwiększyła się tam o 7%.
– Przykład Marek i Łomianek jest dowodem, że I strefa może być wprowadzona na obszarze całej gminy. Kompletnie nie rozumiem pomysłu przesunięcia strefy do Grapy. Dlaczego? To tak, jakbym ja proponował przesunięcie I strefy do osiedla Kozia – absurd, prawda? Dlaczego poszkodowani mają być mieszkańcy Skolimowa, Królewskiej Góry, Chylic, czy terenów wiejskich? Potrzeby budżetowe w przyszłym roku będą znaczące, ale z planu dochodów i wydatków „wypada” tak duża inwestycja, jak budowa ratusza. Po 15 listopada (wtedy otrzymamy projekt budżetu) będziemy wśród radnych budować poparcie dla wprowadzenia w naszej gminie I strefy biletowej na całym obszarze – napisał na swojej stronie internetowej radny Tomasz Nowicki, który poprosił włodarza gminy o wystąpienie do ZTM o przedstawienie symulacji poniesienia kosztów związanych z przeniesieniem obecnej granicy strefy biletowej do poszczególnych obszarów.
Wszystkie ręce na pokład
Równocześnie zapowiedziano kampanię informacyjną o nazwie „I strefa dla Konstancina”, która obejmie cała gminę. Jak informuje radny, „niezbędne jest zaangażowanie społeczne mieszkańców, aby uświadomić i pokazać realną potrzebę wprowadzenia tychże zmian”.
Z pewnością zwolenników tego pomysłu nie brakuje, pojawia się jednak pytanie, co z osobami, które dojeżdżają do Piaseczna. Odpowiedź na nie mogą dać konsultacje społeczne, również zaproponowane przez Tomasz Nowickiego w interpelacji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Podaj swoje imię