Dofinansują zadania publiczne

0
261

Gmina przeznaczy pieniądze między innymi na aktywizację oraz integrację osób starszych, a także zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
Pod koniec grudnia Burmistrz Gminy Góra Kalwaria Dariusz Zieliński wydał zarządzenie, w którym ogłosił otwarty konkurs na dofinansowanie zadań publicznych w 2017 roku. Dofinansowanie skierowane jest do organizacji pozarządowych, które działają na rzecz mieszkańców gminy i nie działają w celu osiągnięcia zysku. Na realizację wszystkich zadań gmina planuje przeznaczyć łącznie ponad 230 tysięcy złotych.
40 tysięcy złotych zostanie spożytkowane na zadania z zakresu polityki społecznej i pomocy prorodzinnej (między innymi aktywizacja i integracja osób starszych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu). Około 178 tysięcy będzie przeznaczone na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, czyli organizowanie występów, koncertów, wystaw, wspieranie przedsięwzięć dotyczących ochrony zabytków, wspieranie działalności zespołów artystycznych i podtrzymywanie tradycji narodowej. Pozostała kwota zostanie rozdzielona pomiędzy ratownictwo wodne (9 000), a także ochronę i promocję zdrowia.
Konkurs powinien się rozstrzygnąć do lutego. W ubiegłym roku na zadania publiczne burmistrz udzielił dotacji w wysokości 214 tysięcy złotych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Podaj swoje imię