Czujniki ostrzegą przed powodzią

0
429

Czujniki zalewowe mają alarmować o wezbraniu wody w kanałach i rzece Jeziorce. Pierwsze mają zostać zamontowane do końca 30 czerwca.

Na początek zostaną zamontowane trzy czujniki na Kanale Piaseczyńskim, czyli tzw. Perełce (przed targowiskiem miejskim, przed ul. Dworcową i przy budynku sądu) oraz jeden na Jeziorce, przy jazie w okolicy ul. Chyliczkowskiej. W dalszej kolejności planowany jest montaż dwóch czujników na Kanale Jeziorki w Józefosławiu, w okolicach ulicy Ogrodowej oraz ulicy Julianowskiej.

Funkcja pomocnicza

– Ponieważ czujniki będą działały całodobowo, na bieżąco będą alarmowały o wezbraniu wody w danym miejscu, informując o możliwości wylania, nim ono jeszcze nastąpi, na przykład w wyniku zatkania przepustu przez napływające śmieci czy gałęzie – tłumaczy Tomasz Pawlak, kierownik Referatu Innowacji Miejskich. – Dzięki temu będzie można zawczasu podjąć odpowiednie środki zaradcze i zapobiec podtopieniu. Same czujniki będą pełnić funkcję jedynie pomocniczą, informując o osiągnięciu w danym miejscu określonego poziomu wody.

Nie będą natomiast nic mówiły o jego przyczynach, którymi może być zarówno niedrożność kanału, jak i większe opady deszczu. Nadal będzie wymagane działanie pracowników, którzy będą musieli sprawdzić przyczyny wystąpienia alarmu. Dzięki czujnikom jednak działania te będą mogły być podjęte dużo wcześniej.

Wyślą komunikat

W związku zaplanowanym montażem czujników zalewowych, gmina wystąpiła w październiku zeszłego roku do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o konieczne pozwolenie. Ostateczną zgodę na montaż czujników gmina otrzymała dopiero pod koniec stycznia.

Montowane będą urządzenia typu AirIM-100L wyposażone w czujnik zalania, który zostanie umieszczony w korycie rzeki bądź kanału. Po osiągnięciu poziomu, na którym będzie zamontowany czujnik, woda spowoduje wysłanie komunikatu informującego o przekroczeniu określonego stanu w danym miejscu. Informacje będą przekazywane do powstającego stanowiska dyspozytorskiego w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, gdzie będą zbierane wszystkie zgłoszenia. Dyspozytor będzie decydował o ewentualnym dalszym przekazaniu informacji do stosownych służb zewnętrznych lub wewnątrz urzędu. Równolegle komunikaty z czujników będą wysyłane do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie, które zajmuje się utrzymywaniem drożności kanałów.

Problemy z łącznością

Następnie zostały przeprowadzone testy działania czujników w lokalizacjach, na które przyznano zgodę. Testy miały na celu określenie sposobu montażu czujników w sposób zapewniający ich jak najlepszą pracę.

– Sposób montażu musi umożliwiać zarówno badanie poziomu wody, jak również łączność siecią radiową LoRa, której antena zlokalizowana jest na dachu budynku urzędu przy ul. Kościuszki 5. Niestety przeprowadzone testy wykazały problemy z łącznością dla czujników zaplanowanych na Kanale Jeziorki – wyjaśnia Tomasz Pawlak. – Obecnie trwają starania nad poprawieniem zasięgu sieci poprzez postawienie dodatkowej anteny w Józefosławiu. Do tego czasu montaż czujników w Józefosławiu został wstrzymany. Dla pozostałych czterech czujników stwierdzono konieczność zamontowania czujników na odpowiedniej wysokości ponad poziomem gruntu co wymaga przygotowania dedykowanych konstrukcji wsporczych. Niestety w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną nie udało się dotychczas przeprowadzić montażu czujników. Jednak została już zawarta umowa montażu czujników z terminem do 30 czerwca 2020 roku – uzupełnia Pawlak.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Podaj swoje imię