Co może radny?

231

Za miesiąc wybierzemy burmistrza i radnych w gminie oraz radnych powiatowych (starostę wybierają spośród siebie radni). Warto przypomnieć sobie, albo nawet dowiedzieć się, co może i nad czym pracuje radny w gminie.

W tym roku będziemy po raz pierwszy wybierać radnych w systemie jednomandatowym. Wybierzemy ich w tym roku w 23 okręgach. Wybory w każdym okręgu wygra jedna osoba, która zdobędzie największą ilość głosów. Ten system sprawia, że każdy rejon, liczący średnio 3 tysiące mieszkańców, zyskuje swojego reprezentanta. Służy to więc bardziej równomiernej reprezentacji poszczególnych miejscowości i dzielnic.

Radny w teorii

Wybrana przez nas osoba będzie reprezentować nasze interesy w gminie, podobnie jak czyni to prezes stowarzyszenia, klubu sportowego, sołtys czy dyrektor szkoły (choć oczywiście każda ze wspomnianych osób będzie się skupiać na czym innym). W przeciwieństwie jednak do wyżej wymienionych, dostaje on (bądź ona) do ręki potężne narzędzie, jakim jest mandat i prawo głosu oraz wypowiedzi na sesjach rady miejskiej. Radny staje się więc jednym z najważniejszych ogniw w urzędzie, podejmuje najważniejsze decyzje dotyczące jego funkcjonowania, a więc codzienności i przyszłości nas wszystkich. Za swoją pracę, rozumianą jako pełnienie funkcji społecznej, nie otrzymuje pensji, a dietę (forma nieopodatkowana, brak stosunku pracy z urzędem). Jej wysokość różni się w poszczególnych gminach, w Piasecznie maksymalnie można miesięcznie otrzymać około dwóch tysięcy złotych.

Rada Gminy

Radny przede wszystkim kojarzony jest z urzędem i pracami Rady Gminy. Podczas odbywanych raz w miesiącu sesji radni mają możliwość zgłaszania swoich wniosków i interpelacji do burmistrza – są to w większości prośby o zainteresowanie się danym tematem i podjęcie określonych działań. W tym aspekcie są więc faktycznie przedstawicielami mieszkańców. Dodatkowo, każdy radny zasiada też w komisjach problemowych. Komisja finansów, prawa, ochrony środowiska i ładu przestrzennego, oświaty czy polityki gospodarczej – to najważniejsze z nich. To tam odbywa się większość merytorycznych dyskusji i pracy z udziałem naczelników i urzędników poszczególnych wydziałów urzędu. Warto też zwrócić uwagę, że każda z komisji ma swoją specyfikę. Dosyć oczywistym będzie, że komisja finansów skupia się głównie na pieniądzach, podczas gdy komisja prawa zagłębia się w paragrafach. Jednocześnie członkowie komisji ochrony środowiska od czasu do czasu zwołują spotkanie wyjazdowe, podczas którego udają się na inspekcję (wraz z odpowiedzialnymi urzędnikami) drzewa, które ma zostać pomnikiem przyrody, lub też ma być tego statusu pozbawione.

Radni dyskutanci

Osoby, które dostaną się do Rady Gminy, maja prawo zrzeszać się w kluby radnych. Takie kluby będą grupowały zazwyczaj radnych z tej samej partii bądź lokalnego komitetu, choć może się też tak zdarzyć, że kilku niezrzeszonych radnych założy własny klub. Radni różnych klubów – co oczywiste – reprezentują zazwyczaj różne interesy i poglądy. Pomiędzy radnymi, zwłaszcza przed ważnymi czy kontrowersyjnymi głosowaniami, często dochodzi do dyskusji, czasem na naprawdę wysokim emocjonalnym poziomie. Mamy zarówno radnych, którzy chętnie wypowiedzą się na w zasadzie każdy możliwy temat, jak i takich, którzy przez cztery lata kadencji zabrali głos sporadycznie – każda osoba ma wszak swoją specyfikę. Przy tej okazji należy jeszcze zauważyć, że radni nawet pomimo gorących dyskusji, bardzo rzadko zmieniają zdanie, z którym wchodzą na salę konferencyjną.

Choć zdarza się to dosyć rzadko, na sesję potrafi przyjść większa reprezentacja mieszkańców, zainteresowana danym punktem – miało to miejsce w tematach takich jak przyszłość KS Piaseczno czy planu zagospodarowania przestrzennego dla Chyliczek. W obu przypadkach kilkadziesiąt osób, które poświęcają swój czas na uczestnictwo w sesji i swoją obecnością jak i wypowiedziami wywierają wpływ na decyzje radnych, zazwyczaj robi to skutecznie.

Radny poza sesją

Radnym jest się oczywiście cały czas, nie tylko na sesji. Spotkania z mieszkańcami, otwarcie placu zabaw, ustalenia konkretnych inwestycji w odpowiednich wydziałach merytorycznych czy nadzór nad nimi już w miejscu ich wykonywania to tylko wybrane z innych, codziennych zadań radnych. To, kto jak aktywny jest w swoim rejonie, sami Państwo wiecie najlepiej, pozostawiamy więc ten temat bez dalszego rozwinięcia, jednocześnie licząc, że rozmaite ciekawostki czy przykłady warte naśladowania (bądź nie), zechcecie Państwo przysłać na adres redakcji.