Krótsza droga po wyroby medyczne

0
1100

Od nowego roku zmieni się sposób realizacji zleceń na wyroby medyczne. Pacjenci mają mieć znacznie ułatwione zadanie.

Od 1 stycznia 2020 r. zmieniają się zasady wystawiania, weryfikacji i realizacji zleceń na wyroby medyczne. Mowa o przysługującej pacjentom refundacji różnego rodzaju protez, aparatów i ortez ortopedycznych, wózków inwalidzkich, lasek, kul, balkoników, obuwia ortopedycznego, zestawów infuzyjnych do osobistych pomp insulinowych, pieluchomajtek, cewników, sprzętu stomijnego itp. Obowiązujący obecnie proces obsługi kart i wniosków na zaopatrzenie w wyroby medyczne wymaga wizyty pacjenta w placówce macierzystego ośrodka NFZ w celu potwierdzenia tego zlecenia. Od przyszłego roku procedura ta zostanie uproszczona. Pacjent już podczas wizyty np. u lekarza będzie mógł uzyskać potwierdzenie zlecenia z NFZ i bezpośrednio udać się do punktu realizującego zlecenia na wyroby medyczne. To ukłon zwłaszcza w kierunku pacjentów z  miejscowości oddalonych od siedziby oddziałów NFZ, którzy dotąd musieli udawać się w podróż po zatwierdzenie zlecenia lub załatwiać sprawę drogą pocztową, co z kolei wymaga długiego czasu oczekiwania. Niejednokrotnie okazuje się również, że dokument został niewłaściwie wystawiony, o czym pacjent dowiaduje się dopiero w NFZ i musi ponownie wrócić do lekarza zlecającego. Nowe zasady pozwolą zlikwidować uciążliwość tej procedury.

Zlecenia, które zostaną wystawione (lub wystawione i potwierdzone) do dnia 31 grudnia 2019 r., będą realizowane na dotychczasowych zasadach, jednak nie dłużej niż do końca 2020 r.