Informator wyborczy

48

To już ostatnia część cyklu, w którym publikujemy odpowiedzi kandydatów na burmistrza Piaseczna na zadane przez nas pytania. 21 października każdy podejmie decyzję na kogo oddać swój głos, namawiamy Was do udziału w wyborach. To od nas zależy kto przez najbliższe 5 lat będzie zarządzał naszą gminą.

W tym tygodniu zapytaliśmy o następujące sprawy:

 • Jaki ma Pani/Pan pomysł na rozwój kulturalny Piaseczna?
 • Proszę wskazać jedno, konkretne zadanie, które stawia Pani/Pan przed sobą do zrealizowania podczas swojej kadencji?

MONIKA JAROSZEWSKA, 41 lat, wykształcenie: wyższe, doktor inżynier; zawód: geodeta, rzeczoznawca majątkowy, nauczyciel akademicki; obecnie pracuje na stanowisku geodety powiatowego.

KWW Nasza GMINA Nasz POWIAT

Jaki ma Pani pomysł na rozwój kulturalny Piaseczna?

 • budowa sali kulturalno-widowiskowej w centrum Piaseczna
 • budowa sceny plenerowej w Parku Miejskim
 • upowszechnianie kultury a nie tylko rozrywki – kultura wysoka powinna dotrzeć do każdego mieszkańca
 • kontynuacja działalności Centrum Kultury przy jednoczesnej zmianie formuły poprzez decentralizację działalności kulturalnych
 • rozpowszechnienie imprez kulturalnych na obszary poza miastem
 • aktywizacja gminnych Klubów Seniora
 • rozszerzenie oferty zajęć kulturalno-edukacyjnych dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży na teren całej gminy
 • lobbowanie na rzecz budowy kina
 • promowanie i wsparcie również finansowe lokalnych artystów od amatorów po zawodowych artystów – m. in. sala prób ze studiem nagrań dla osób, których nie stać na prywatne zajęcia
 • wsparcie i promocja środowisk kulturalnych i artystycznych, lokalnych opiekunów zabytków, strażników lokalnej historii i tożsamości Piaseczna, instytucji działających na rzecz kultury tworzenie wieloletnich programów do spraw rozwoju kultury.

Proszę wskazać jedno, konkretne zadanie, które stawia Pani przed sobą do zrealizowania podczas swojej kadencji?

Zadań tych jest tak wiele, że trudno wybrać jedno. Nie chcę nikogo urazić, bo czeka tyle różnych wyzwań, że ta kolejna kadencja będzie bardzo pracowita i owocna. Nie mniej jednak stawiam na szeroko pojęte INWESTYCJE, które w znacznej części w gminie Piaseczno, jako jednej z najbogatszych gmin w Polsce,  powinny już być wybudowane i użytkowane.

Po pierwsze: inwestycje drogowe i infrastruktury drogowej – dwukrotne zwiększenie nakładów i nacisk na tempo ich realizacji celem udrożnienia połączenia z Warszawą.

Po drugie: inwestycje w edukację – budowa nowych szkół i innych placówek oświatowych,  w tym wiejskich ośrodków kultury.

Po trzecie: inwestycje w ośrodki zdrowia – budowy i rozbudowy przychodni rejonowych na terenie całej gminy zgodnie z zapotrzebowaniem.

Po czwarte: inwestycje użyteczności publicznej – sala kulturalno-widowiskowa, basen miejski z aquaparkiem, hala sportowa, rewitalizacja centrum miasta, powrót do klimatycznego miasta Piaseczna, zabytki piaseczyńskie, inwestycje wodno-kanalizacyjne i odwodnieniowe, wodny plac zabaw, mini – tężna solankowa, dalsza modernizacja stadionu miejskiego.

Ja nie szukam rozwiązań – ja mam rozwiązania i działam.

WOJCIECH OŁDAKOWSKI, 42 lata, wykształcenie: średnie, zawód: rolnik, zawód wykonywany: starosta

KW Prawo i Sprawiedliwość

Jaki ma Pan pomysł na rozwój kulturalny Piaseczna?

W Piasecznie jest duże zapotrzebowanie na imprezy kulturalne, ale zaczyna brakować infrastruktury, bo mamy coraz więcej mieszkańców. Konieczna jest zatem budowa nowoczesnej sali kinowo-widowiskowej, żeby koncerty, widowiska kulturalne czy edukacyjne mogły odbywać się przez cały rok, a nie tylko jako imprezy plenerowe wiosną czy latem. Brak takiej bazy powoduje, że niektórych wydarzeń kulturalnych po prostu nie można u nas zorganizować i nie pomoże tu ustawienie pięciuset krzeseł na sali gimnastycznej.

Proszę wskazać jedno, konkretne zadanie, które stawia Pan przed sobą do zrealizowania podczas swojej kadencji?

Zaległości inwestycyjne w Piasecznie są tak duże, że bardzo trudno wskazać, które z zadań jest najważniejsze. Problemy są w komunikacji miejskiej, gdzie mieszkańcy oczekują wprowadzenia pierwszej strefy, wciąż wiele do życzenia pozostawia infrastruktura drogowa, czy oświatowa, brakuje basenu, boisk i kortów tenisowych. To wszystko są jednak podstawowe obowiązki inwestycyjne gminy, które po prostu musimy zrealizować. Dlatego takim konkretnym, priorytetowym zadaniem, które stawiam przed sobą, w przypadku objęcia funkcji burmistrza, będzie budowa wielopoziomowych lub podziemnych parkingów przy PKP, Urzędzie Miasta i Gminy i przy „ptasim osiedlu”. To pozwoli zachęcić mieszkańców by przesiadali się z samochodów do pociągów i rozwiąże problem parkowania w centrum miasta, dzięki czemu będzie można zrezygnować z parkometrów.

DANIEL PUTKIEWICZ, 42 lata, wykształcenie wyższe – politolog, zawód: samorządowiec

KW Platforma.Nowoczesna KOALICJA OBYWATELSKA

Jaki ma Pan pomysł na rozwój kulturalny Piaseczna?

Oprócz Domu Kultury przy ul. Kościuszki, działają dziś: Przystanek Kultura na rynku, Strefa Kultury na osiedlu Słowicza oraz 6 klubów kultury na terenie sołectw, w tym Klub w Józefosławiu, który zyska wkrótce nową, większą siedzibę. Gdy na terenie kolejki powstanie sala widowiskowa, budynek przy ul. Kościuszki stanie się siedzibą Teatru Miejskiego. A ponieważ nie mieścimy się już w „Przystanku Kultura”, utworzymy Pałac Kultury – warsztaty w dawnej szkole gospodarstwa wiejskiego w parku miejskim.

Skwer Kisiela i Zakątek Kultury stały się nową przestrzenią dla koncertów, imprez i plenerowych wystaw. W przyszłości takim miejscem będzie też wielofunkcyjny teren zmodernizowanego targowiska miejskiego. Dawny budynek OSP stanie się siedzibą Galerii Sztuki „Strażnica”, a nieocenioną promocją dla naszej gminy będzie Instytut Józefa Wilkonia. Muzeum w starej Plebanii, wraz z Poniatówką oraz Domem Zośki staną się miejscami spotkań z historią.

Stawiamy na dalszy rozwój bibliotek, chcąc aby – oprócz promowania czytelnictwa – stały się miejscami aktywności.

Proszę wskazać jedno, konkretne zadanie, które stawia Pan przed sobą do zrealizowania podczas swojej kadencji?

Zamieńmy sypialnię w wygodny dom.

Od kilku lat porządkujemy rozwój gminy. Hamujemy urbanizację. Zmniejszamy intensywność zabudowy. Piaseczno na skutek błędnej polityki planistycznej dawnych władz stało się ofiarą zbyt szybkiego rozwoju i chaotycznej zabudowy. Skutkiem tego są dziś za ciasne, niewydolne ulice, korki, przepełnione szkoły, deficyt dostępnych przestrzeni publicznych a w efekcie złość i zniecierpliwienie mieszkańców.

Chcę zadbać o wygodę tych, którzy już tu żyją i mieszkają. A na ich komfort i wygodę składają się: twarde i suche drogi lokalne, szybki dojazd do pracy, sprawny i tani transport publiczny, nieprzepełnione i bezpieczne szkoły, dostępne przedszkola i żłobki, ścieżki rowerowe, przyjazna zielona przestrzeń publiczna i bogata oferta kulturalna i sportowa.

Moim celem jest zmiana bezosobowej sypialni, jaką stało się Piaseczno, w wygodny i komfortowy dom. Służyć temu ma cały pakiet planowanych inwestycji, z których każda jest ważna. Na pewno jednak priorytetem jest pakiet działań usprawniających komunikację, a więc program #Piasecznodostępne.

JÓZEF ZALEWSKI, 62 lata, wykształcenie: doktor nauk humanistycznych, zawód wykonywany:

 Jaki ma Pan pomysł na rozwój kulturalny Piaseczna?

Priorytetem jest stworzenie nowego Centrum Kultury z salą teatralno-widowiskową. Jest ono niezbędne byśmy mogli jako samorząd wyjść z nową ofertą kulturalną dla mieszkańców. Nie tylko zresztą dla nich – Piaseczno zasługuje na imprezy kulturalne rangi ogólnopolskiej, nie tylko lokalnej. W obiektach, którymi dysponujemy do tej pory nie jest to możliwe, w zakresie odpowiadającym z jednej strony oczekiwaniom kulturalnym mieszkańców naszej Gminy, z drugiej potencjałowi i możliwości promocji Piaseczna w skali kraju. Tak jak w innych sferach życia, tak w dziedzinie kultury powinniśmy dążyć do tego, by mieszkańcy Piaseczna nie musieli w celu zaspokajania swych potrzeb udawać się do Warszawy. Gmina powinna wspomóc partnerów z sektora prywatnego w budowie wielosalowego kina, od kilkunastu lat leżącego w sferze marzeń mieszkańców.

Proszę wskazać jedno, konkretne zadanie, które stawia Pan przed sobą do zrealizowania podczas swojej kadencji?

Jeżeli mam wskazać jedno zadanie, które miałbym zrealizować w swojej kadencji, to będzie to szeroko rozumiana ambitna polityka inwestycyjna. Dobrze zarządzane samorządy są w stanie przeznaczać ponad 25% swoich budżetów na inwestycje. Za mojej kadencji w latach 2003- 2010 było to nawet 39%, kiedy na inwestycje zostało przeznaczone ponad 636 mln zł. Przez ostatnie 8 lat, na inwestycje wydano tylko 360 mln zł, pomimo tego że łączny budżet gminy był większy o ponad 1,1 mld zł. Jak zostanę burmistrzem deklaruje Państwu, że na inwestycje przeznaczę ponad 625 mln zł, z czego połowę tej kwoty przeznaczę na budowę dróg, chodników i tras rowerowych. Dodatkowo chciałbym, aby w nadchodzącej kadencji powstały m.in.:

 • Nowa szkoła w Julianowie
 • Nowe Centrum Sportu i Rekreacji
 • Centrum Sportu i Kultury dla Józefosławia i Julianowa w budynku „Tuan”
 • Centrum Kultury z salą teatralno-widowiskową
 • 3 parkingi wielopoziomowe

Już raz pokazałem, że potrafię dobrze zarządzać gminą i realizować duże i ambitne inwestycje. To samo gwarantuję Państwu w nadchodzącej kadencji.