Zmiana kierunku

373

Mieszkańcy apelują do władz gminy o poprawę infrastruktury rowerowej. Zwłaszcza w okolicach szkół, urzędów czy przychodni.

Problem jest tak istotny, że poświecono mu całe posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych. Obecną sytuację oraz plany dotyczące budowy sieci tras rowerowych przedstawiła radnym oraz obecnym na sali mieszkańcom Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego UG Ewa Klimkowska-Sul.

– Ścieżek prawie nie mamy – przyznała na początku prezentacji, obrazując stan obecny mapką, na której zaznaczone są niewielkie odcinki ścieżek na północy gminy. Plany na przyszłość dotyczą zarówno budowy ścieżek rowerowych wzdłuż modernizowanych dróg gminnych czy wojewódzkich (przede wszystkim DW721), jak i projektu budowy zintegrowanej sieci tras rowerowych. Od trzech lat samorząd koncentruje się właśnie na tym zadaniu. Wraz z gminami Góra Kalwaria oraz Piaseczno, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z unijnym dofinansowaniem, miałaby powstać sieć dróg łączących te trzy gminy. Ewa Klimkowska-Sul podkreślała, że nie są to typowe trasy turystyczne. – Zaplanowaliśmy je tak, żeby komunikowały ważne punkty gminy.

Projekt jednak nie ma na razie szczęścia, kolejne przetargi kończą się porażkami. Gmina zabezpieczyła w budżecie na to zadanie 5 mln zł (dotacja wynosi 3,7 mln zł), ale niewykluczone, że po raz kolejny nie zostaną one wykorzystane.

Swoją prezentację przedstawił zebranym również jeden z mieszkańców. Michał Wiśniewski przypomniał, że te same rozwiązania prezentował radnym już dwa lata temu.

– Od tego czasu nie powstały nowe ścieżki, nadal stoją niefunkcjonalne stojaki-sprężyny. Poszukajmy dobrych standardów projektowania i infrastruktury. I wprowadźmy zmiany, które nie są ani skomplikowane, ani drogie – mówił. Po raz kolejny zaapelował o poprawę komunikacji rowerowej przede wszystkim w okolicach szkół.

– To podstawa. Jeśli dziecko będzie mogło dojechać bezpiecznie do szkoły, będzie to robić. A przy okazji nauczy się korzystania właśnie z tego ekologicznego, zdrowego i ekonomicznego środka lokomocji – podkreślał. – Czasem wystarczy nowa organizacja ruchu. I postawmy przy każdej szkole wiatę rowerową. Tylko porządną, by rzeczywiście rowery nie zamokły – wyliczał. Burmistrz Kazimierz Jańczuk przyznał, że jego zdaniem szanse na realizację unijnego projektu są małe, bo najprawdopodobniej wymagałby on znacznie większych nakładów finansowych.

– Ja uważam, że powinniśmy się skoncentrować na własnym projekcie – powiedział. – Do tej pory były inne, ważniejsze potrzeby, ale teraz trzeba o tym pomyśleć.

Zapowiedział też zgłoszenie do budżetu na 2020 rok wniosku o postawienie wiat rowerowych we wszystkich gminnych szkołach i gotowość powołania specjalnego zespołu ds. budowy ścieżek rowerowych.