Zadecydują o płatnym parkowaniu

245

Na dzisiejszej sesji radni zadecydują o strefie płatnego parkowania. Gdzie będziemy płacić i ile?

 

O planach wprowadzenia płatnego parkowania pisaliśmy już wiele razy. Dzisiaj radni będą głosować nad uchwałą w sprawie ustalenia m.in. strefy płatnego parkowania, stawek opłat oraz sposobu ich pobierania.
Strefa płatnego parkowania ma objąć odcinek ulicy Kościuszki od Placu Piłsudskiego do ulicy Wschodniej, parking przed urzędem miasta, pomiędzy ul. Kościuszki a Sierakowskiego, oraz miejsca postojowe na Sierakowskiego przylegające do Skweru Kisiela. Uchwała wyznacza także podstrefę A obejmującą miejsca postojowe wzdłuż ul. Rynkowej, od Placu Piłsudskiego do ul. Zgoda.
Uchwała przewiduje, że płatne parkowanie będzie obowiązywać w dni powszednie w godzinach 8.00-18.00, a pierwsze pół godziny parkowania będzie bezpłatne, pierwsza godzina postoju będzie wynosić 2,50 zł, druga godzina 3,00 zł, trzecia godzina 3,50 zł, a czwarta i każda następna 2,50 zł.
Mieszkańcy strefy płatnego parkowania (osoby zameldowane na pobyt stały w SPP, w rejonie do 3 parkomatów najbliższych miejsca zameldowania) będą uiszczać opłaty abonamentowe za 12 miesięcy z góry, wynoszące 120 zł. Dla użytkownika strefy opłata będzie wynosić 300 zł miesięcznie. Uchwała ustala także opłatę zryczałtowaną za postój na prawach wyłączności na zastrzeżonych miejscach (kopertach), za 10 godzin za 1 stanowisko – 500 zł miesięcznie, za 24 godziny na dobę w dni powszednie – 900 zł miesięcznie.
Wniosek o abonament składać się będzie w Biurze Strefy Płatnego Parkowania w Urzędzie, a opłaty dokonywać w kasie w trakcie składania wniosku.
Opłaty jednorazowe będzie można uiszczać w parkomacie lub za pomocą telefonu.
Z opłaty zwolnieni będą m.in. kierowcy samochodów uprzywilejowanych, straży miejskiej oraz posiadający kartę parkingową. Również oznakowane pojazdy służb technicznych wykonujących serwis i konserwację urządzeń znajdujących się w pasach drogowych nie będą płacić.
Mandat za nieuiszczenie opłaty ma wynosić 50 zł.