Wytną i posadzą

0
206

Wycinane są chore drzewa przy ulicy ks. Sajny. W ich miejsce zostaną posadzone nowe.

Z uwagi na stan zdrowotny, szpaler drzew rosnących przy ulicy ks. Sajny wymaga radykalnych działań mających na celu stopniową wymianę roślin. Drzewa zostały w przeszłości ogłowione, co pogorszyło znacząco ich stan. W obrębie nasad koron oraz wzdłuż pni powstały rozlegle ubytki. W części drzew nasady i pnie stanowią jedynie obudowę dla pustego, wypróchniałego wnętrza. Do usunięcia wskazano 26 szt. drzew w najgorszym stanie. W opinii projektantów docelowo obsadzenie powinno składać się z jednego gatunku drzew w odmianie wolno rosnącej, zachowującej w przybliżeniu zwartą, zaokrągloną koronę, niewymagających strzyżenia, a jednocześnie odpornych na warunki miejskie.

– Usuwamy drzewa będące w złym stanie. Zastąpimy je nowymi i posadzimy dodatkowe sztuki. Będą to klony – wyjaśnia Robert Korczak, z Biura Promocji i Informacji Góry Kalwarii. – Stare drzewa, które zostaną, przejdą pielęgnację. Docelowo przy ul. ks. Sajny będą rosły 54 drzewa.
Zostaną też rozebrane stare obrzeża i krawężniki wytyczające tzw. misy. Wokół pni dodatkowo zamontujemy kraty ochronne w chodniku, a w kratach będzie posadzony bluszcz. Prace są wykonywane z dotacji unijnej w ramach programu Zielona Góra Kalwaria, realizowanego od 2018 roku i także ze środków własnych gminy.

Projekt Zielona Góra Kalwaria obejmuje utworzenie i renowację terenów zielonych położonych w granicach miasta Góra Kalwaria. Ma się przyczynić do poprawy różnorodności biologicznej poprzez usunięcie gatunków inwazyjnych i zastąpienie ich gatunkami rodzimymi, które są bardziej odporne na funkcjonowanie w naszym klimacie, tworzenie wielopiętrowych i wielogatunkowych nasadzeń, stanowiących dogodne miejsca dla życia małych ptaków i ssaków,  montaż elementów dla zwierząt, jak domki dla trzmieli czy karmniki. Zachowane mają być również duże i cenne drzewa. Roślinność została tak zaprojektowana, aby pełniła przede wszystkim funkcję ekologiczną. Dobrane gatunki są odporne na czynniki zewnętrzne, dostosowane do warunków miejskich, jak również łatwe w pielęgnacji.