Wygrana to dopiero początek

198

Koalicja Obywatelska świętowała wyborcze zwycięstwo w samorządowych wyborach.

Siedem miesięcy od podpisania porozumienia dotyczącego wspólnego startu w wyborach samorządowych, sygnatariusze owego aktu spotkali się, by podsumować wspólną pracę. Jej efekt w postaci zdobycia zdecydowanej większości mandatów zarówno w radzie Piaseczna, jak i radzie powiatu, niewątpliwie cieszy zaangażowanych we wspólną pracę na rzecz tej wygranej. W toku przygotowań do wyborów podjęto decyzję o stworzeniu dwóch list – Koalicji Obywatelskiej, łączącej polityków PO i Nowoczesnej oraz Nasz Sport i Kultura – Wspólne Razem, z którego startowali członkowie lokalnych stowarzyszeń. To pozwoliło uzyskać łącznie 18 mandatów w radzie gminy, w radzie powiatu 15 zdobyła KO, dwa mandaty w sejmiku mazowieckim oraz fotel burmistrza Piaseczna.

Prowadzący spotkanie inicjatorzy porozumienia, członkowie piaseczyńskiego KOD, podkreślali, że ta wygrana to ogromne zobowiązanie wobec ludzi, którzy im zaufali. Podarowali zwycięskim radnym i burmistrzowi „Dekalog Samorządowca”, który powstał w wyniku wielu rozmów prowadzonych z wyborcami oraz samymi kandydatami. Obejmuje on szacunek wobec prawa, dbanie o demokratyczne standardy dające wszystkim, niezależnie od statusu, pochodzenia czy poglądów, równe prawa. Zobowiązuje samorządowców do transparentności działań, unikania nawet podejrzeń o nepotyzm czy realizację własnych interesów, szanowania i promowania członkostwa Polski w UE i gospodarnego zarządzania wspólnym majątkiem. Ostatni punkt stawia wyraźne wymagania w kwestii wchodzenia w ewentualne koalicje. „Nie wchodzić w trakcie wyborów ani po wyborach w koalicje z żadną siłą polityczną albo organizacją, która (na jakimkolwiek poziomie swojej struktury: lokalnej czy centralnej) powyższe wartości łamie lub ich nie szanuje”. Innymi słowy, o ewentualnej koalicji z PiS, jak miało to miejsce w kończącej się kadencji, nie mogłoby być mowy.