Wsparcie dla opiekunów

250

Powiat oferuje wsparcie dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych w ramach programu rządowego „Opieka Wytchnieniowa”.

Program rządowy, do którego przystąpił Powiat Piaseczyński, obejmuje specjalistyczną pomoc psychologiczną i terapeutyczną oraz wsparcie w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji, dietetyki. Celem programu jest szeroko pojęte wsparcie osób opiekujących się niepełnosprawnymi dziećmi i osobami dorosłymi. Osoby te z racji konieczności sprawowania ciągłej, całodobowej opieki nad swoimi bliskimi funkcjonują, często przez wiele lat, w bardzo trudnej emocjonalnie sytuacji, a jakość ich życia znacznie się obniża. Program opieki wytchnieniowej ma zapewnić im realne odciążenie w codziennym funkcjonowaniu.

Świadczenie skierowane jest do rodziców lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Moduł III rządowego programu, dedykowany powiatom, będzie u nas realizowany przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej (POIK). Wsparcie będzie udzielane na terenie domu osoby zgłoszonej lub na terenie POIK w Górze Kalwarii i Mrokowie, a w razie potrzeby także na terenie placówek pomocy społecznej zlokalizowanych najbliżej miejsca zamieszkania danej osoby. Z tegorocznej edycji może skorzystać 30 rodzin zamieszkujących na terenie powiatu piaseczyńskiego. Zgłoszenia przyjmowane są od 7 sierpnia do wyczerpania limitu rodzin, które powiat może objąć pomocą. Informacje i zgłoszenia pod nr telefonu 22 757 68 20 lub 22 736 31 21.